Door Health Base op 03 januari 2022
  • Pharmacom
  • Medicom
  • Medicatiebewaking

Nieuwe pseudo-dubbelmedicatiegroep en achtergrondinformatie

Vanaf heden worden de kortwerkende morfinomimetica bewaakt in een nieuwe pseudo-dubbelmedicatiegroep (PD). Voor de reeds bewaakte PD-groep antipsychotica is nu ook achtergrondinformatie opgenomen. Achtergrondteksten voor beide PD-groepen zijn terug te vinden op Commentaren Medicatiebewaking Online.

Nieuwe Pseudo-dubbelmedicatiegroep: Kortwerkende morfinomimetica

Kortwerkende morfinomimetica worden gebruikt bij doorbraakpijn (bijvoorbeeld bij kanker). Er kan onderscheid worden gemaakt tussen orale preparaten met directe afgifte (immediate release, IR) en snelwerkende transmucosale preparaten (rapid onset opioid, ROO). Door hun verschillende formuleringen worden de twee verschillende preparaten in verschillende situaties toegepast. Het combineren van deze twee typen preparaten is over het algemeen irrationeel. Bij gelijktijdige toepassing is het belangrijk om na te gaan of de combinatie bewust is voorgeschreven. De kortwerkende morfinomimetica worden daarom vanaf nu gesignaleerd in PD743.

Nieuwe achtergrondtekst: Antipsychotica

Antipsychotica werden al bewaakt als pseudodubbelmedicatie (PD587), maar nu is over dit signaal ook achtergrondinformatie in Commentaren Medicatiebewaking opgenomen. Een combinatie van verschillende antipsychotica is meestal irrationeel. Het kan voorkomen bij therapieresistente schizofrenie of (kortdurend) wanneer er geswitcht wordt tussen antipsychotica. Het is daarom van belang om na te gaan of de combinatie van verschillende antipsychotica bewust wordt voorgeschreven of niet.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via