Door Health Base op 25 februari 2022
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Melding van de maand

Bewaking NSAID-gebruik bij 60-70 jarigen

Bij Health Base krijgen we regelmatig de vraag: “Kan er bewaking plaatsvinden op patiënten tussen de 60 en 70 jaar die een NSAID gebruiken om een PPI te kunnen adviseren?”

De technische mogelijkheden in Pharmacom zijn helaas te beperkt om een signaal te generen op basis van meer dan twee risicofactoren. In dit geval gaat het namelijk om een voorschrift NSAID gecombineerd met de leeftijd én een aanvullende risicofactor.

Indicatie PPI bij NSAID-gebruik


Patiënten die een NSAID voorgeschreven krijgen en tussen de 60 en 70 jaar oud zijn, zouden volgens de NHG-behandelrichtlijn Preventie van Maagcomplicaties door Geneesmiddelgebruik een PPI moeten gebruiken wanneer zij een aanvullende risicofactor hebben. Deze risicofactoren zijn een comorbiditeit (ernstig invaliderende reumatoïde artritis, hartfalen of diabetes), risicovolle comedicatie (o.a. antistolling, corticosteroïden en SSRI’s) of een hoge dosis van het voorgeschreven NSAID.

Technische beperkingen


Signalering van patiënten ouder dan 70 jaar is wel mogelijk omdat het gaat om een combinatie van twee risicofactoren namelijk: het voorschrift NSAID en de leeftijd. Signalering vindt in Pharmacom plaats via een Risico- en Preventiesignaal (RI-module). Deze module maakt het mogelijk om op basis van het voorschrift van het NSAID in combinatie met de leeftijd een signaal te geven wanneer een PPI mist (twee parameters en missende medicatie). Deze RI-module is technisch zeer beperkt en wordt niet uitgebreid met nieuwe signalen. Het is echter op dit moment de enige bewakingsmodule die (beperkt) kan signaleren op basis van leeftijd.

Het gebruik van meerdere risicovolle comedicatie in combinatie met een NSAID wordt overigens bewaakt via verschillende interactiesignalen. In deze interactiesignalen worden de risicofactoren die moeten worden meegewogen gepresenteerd in BOS. Op deze manier is een advies op basis van meerdere risicofactoren ondervangen.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via