Door Health Base op 25 februari 2022
 • Health Base
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom
 • Medicom

Voorjaarsupdate Medicatiebewaking

In de medicatiebewaking zijn per 1 maart nieuwe interacties, nieuwe en gewijzigde contra-indicaties en een nieuwe pseudo-dubbelmedicatiegroep opgenomen. De teksten op Commentaren Medicatiebewaking Online zijn ook aangepast.

Wijzigingen in interacties (IA)

 • Vemurafenib: is beoordeeld als matige CYP1A2-remmer.

Wijzigingen in contra-indicaties (CI)

 • CI 2 Epilepsie: is verwijderd bij antipsychotica.
 • CI 6 Diabetes Mellitus: is verwijderd bij RAAS-remmers, thiaziden, somatostatine en analoga, somatropine, pegvisomant, tetracosactide, corticoreline en cutaan salicylzuur. Het advies bij androgenen is gewijzigd. Zie ook het nieuwsbericht hierover.
 • CI 10 Hypertensie: is verwijderd bij calcineurineremmers.
 • CI 11 Ischemische Hartziekten: is toegevoegd bij romosozumab.
 • CI 30 Inflammatoire Darmziekten: is toegevoegd bij COX-2-remmers.
 • CI 71 Herseninfarct/TIA: is toegevoegd bij romosozumab.
 • CI 96-99 zwangerschap en borstvoeding: adviezen zijn bijgewerkt na een update van Moeders van Morgen.
 • CI 101 Verkeersdeelname: het advies bij doxylamine, esketamine (nasaal), fluconazol, isavuconazol, lormetazepam, remimazolam, voriconazol en vortioxetine is aangepast.

 • De CI-bewaking bij metamizol: is herzien, waarbij de volgende CI’s verwijderd zijn: CI 11 ischemische hartziekten, CI 14 Hartfalen, CI 25 Psoriasis, CI 30 Inflammatoire Darmziekten, CI 44 Astma, CI 68 Stollingsstoornissen, CI 74 Hersenbloeding, CI 76 Perifeer Arterieel Vaatlijden en CI 77 Slokdarmstenose.

Wijzigingen Pseudo-dubbelmedicatie groepen

 • PD16 Alcoholverslaving-remmende middelen: is vervallen.

Wijzigingen Commentaren Medicatiebewaking online (CMO)


De hoofdstukken waarin bewaking is aangepast, zijn ge-updatet op Commentaren Medicatiebewaking Online. Hier zijn tevens voor verschillende contra-indicaties de beoordelingsrapporten te raadplegen.

Patiënteninformatie


Alle wijzigingen in de interacties, contra-indicaties en pseudo-dubbel medicatie zijn ook verwerkt in de GIP en bijbehorende persoonlijke bewakingstekstblokken.

 • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
 • Suzanne de Klerk apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via