Door Health Base op 05 mei 2022
  • Health Base
  • GIP

Optimaliseren gebruiks- waarschuwingen op het etiket

Van februari tot en met april heeft Maaike Faay, farmaciestudent van de Universiteit Leiden, stage gelopen bij de afdeling Patiënteninformatie. Tijdens haar stage heeft ze zich vooral gericht op het optimaliseren van gebruikswaarschuwingen op het etiket. Hieronder vertelt ze graag meer over haar stage en de uitkomsten van haar stageproject.

Maaike: “Aangezien ik in het laatste jaar van de master Farmacie zit, had ik de mogelijkheid om een keuzestage te lopen. Ik heb in verschillende apotheken stage gelopen, maar het leek mij leuk om ook eens een kijkje te nemen bij een andere organisatie waar apothekers werkzaam zijn. Zo kwam ik uit bij Stichting Health Base.

Bijdrage aan goed en veilig geneesmiddelgebruik

Tijdens mijn stage ben ik met name bezig geweest met het optimaliseren van de gebruikswaarschuwingen op het etiket. Gebruikswaarschuwingen op het etiket dragen bij aan goed en veilig geneesmiddelgebruik door de patiënt. De ruimte op het etiket is echter beperkt. Het is daarom soms lastig om te bepalen welke gebruikswaarschuwingen echt belangrijk zijn om te vermelden op het etiket. Een voorbeeld van een gebruikswaarschuwing is: ‘Gebruik geen grapefruit(sap)’. Voor deze gebruikswaarschuwing heb ik uitgangspunten opgesteld die de afdeling kunnen helpen beslissen wanneer deze tekst op het etiket moet verschijnen. Als er meldingen kwamen over dit onderwerp, betrokken collega’s van Health Base mij hier ook bij. Op deze manier kon ik gelijk meedenken met vragen uit de praktijk!

Redactiecommissie Patiënteninformatie

Naast grapefruitsap, heb ik me ook beziggehouden met gebruikswaarschuwingen over de houdbaarheid en het bewaren van medicijnen. Hiervoor heb ik tevens om input gevraagd vanuit de praktijk. Apothekers en patiënten hebben immers dagelijks met etiketteksten te maken. Daarom is het belangrijk om te weten hoe zij hierover denken. Ik heb een aantal vragen rondom houdbaarheid en bewaarcondities op het etiket voorgelegd aan de Redactiecommissie Patiënteninformatie (RCPI). Deze commissie bestaat uit zowel apothekers als patiënten. Zij geven de afdeling advies over verschillende vraagstukken en kijken ook naar de toepasbaarheid in de praktijk.

Toetsen gebruikswaarschuwingen etiket in de praktijk

In de RCPI-vergadering is bijvoorbeeld gesproken over etiketteksten rondom houdbaarheid na klaarmaken. Deze teksten staan met name op het etiket van antibioticasuspensies. In de praktijk worden antibioticasuspensies echter bijna altijd klaargemaakt in de apotheek en niet door de patiënt zelf. Daarom hebben we besloten om deze gebruikswaarschuwingen te vervangen door een tekst met een houdbaarheid na openen. Op deze manier is het voor de patiënt ook duidelijker. Verder bleek dat bepaalde teksten niet altijd even praktisch zijn, zoals ’Na openen 28 dagen houdbaar’. Deze gebruikswaarschuwing wordt vervangen door ‘Na openen 4 weken houdbaar’. Met de bevindingen uit de RCPI-vergadering zijn we verder aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat de etiketteksten zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen van patiënten en apothekers.

Nu de regels rondom corona zijn versoepeld, was het ook erg leuk om weer fysiek aanwezig te kunnen zijn op een stageplek. Zo leerde ik ook de collega’s van andere afdelingen kennen en kon er weer een team-uitje plaatsvinden. De afwisseling van het meedenken met meldingen en het werken aan mijn stageproject zorgde voor een variërende en leuke stageperiode!”

 

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via