Door Health Base op 06 mei 2022
  • Health Base
  • Zorgprotocollen
  • UI-online
  • GIP
  • Medicom
  • Pharmacom

Stichting Health Base versterkt Long Alliantie Nederland

Stichting Health Base is toegetreden tot de Long Alliantie Nederland (LAN). Hiermee intensiveren we de bestaande samenwerking, die is gericht op optimale en begrijpelijke voorlichting aan ruim anderhalf miljoen patiënten met chronische longziektes over geneesmiddelen en bijbehorende hulpmiddelen, waaronder inhalatoren.

Stichting Health Base helpt zorgverleners om de beste zorg te verlenen aan hun patiënten. Een belangrijk onderdeel daarbij is de voorlichting aan patiënten over hun geneesmiddelen en bijbehorende hulpmiddelen (waaronder inhalatoren). Daarom verwijzen wij in onze patiënteninformatie voor informatie over goed gebruik van hun inhalator naar www.inhalatorgebruik.nl. Voor zorgverleners verwerken we de inhalatieprotocollen in onze Uitgifte Informatie online en de zorginformatiesystemen Pharmacom en Medicom. 

"De intensieve samenwerking tussen de LAN en Stichting Health Base zorgt ervoor dat Stichting Health Base zorgverleners nog beter kan voorzien in de juiste informatie om patiënten te begeleiden in hun geneesmiddelgebruik rondom chronische longziektes. Alles met als doel om het goede gebruik van geneesmiddelen en de bijbehorende therapietrouw te bevorderen”, geeft Mark van Vliet (bestuurder-directeur Stichting Health Base) aan.

Chronische longpatiënten in Nederland


In Nederland hebben ruim anderhalf miljoen mensen een chronische longziekte, zoals astma en COPD. De verwachting is dat het aantal longpatiënten fors gaat toenemen. Veel chronische longpatiënten hebben een verminderde kwaliteit van leven. Jaarlijks overlijden circa 23.000 mensen als gevolg van een longaandoening. Bij veel chronische ziekten neemt het aantal sterfgevallen af, bij chronische longaandoeningen is juist sprake van een toename.

"De LAN is verheugd over de toetreding van Stichting Health Base tot de alliantie en de verdere versterking van de samenwerking, aldus drs. Clémence Ross van Dorp (voorzitter LAN). De LAN wil zijn doelen bereiken door synergie tussen de activiteiten van de leden. Met Stichting Health Base wordt al ruim tien jaar samengewerkt op het gebied van www.inhalatorgebruik.nl.”

Long Alliantie Nederland


De Long Alliantie Nederland is de federatieve vereniging in Nederland op het gebied van chronische longziekten. De doelen van de LAN zijn het terugdringen van het aantal (nieuwe) longpatiënten, het terugdringen van de ziektelast en het bevorderen van de kwaliteit van leven van chronische longpatiënten. De samenwerking tussen de leden van de LAN moet synergie opleveren. Leden van de LAN zijn patiëntenverenigingen, beroeps- en brancheverenigingen, bedrijven, fondsen en andere organisaties die zich richten op de preventie en zorg bij chronische longziekten. Met de versterking van de Stichting Health Base telt de LAN 35 leden.

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via