Door Health Base op 05 juli 2022
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Jaarlijkse grote update medicatiebewaking

De medicatiebewaking van Health Base is weer volledig geüpdatet. Ook de recent vernieuwde website Commentaren Medicatiebewaking Online (CM-online) is bijgewerkt naar de laatste inzichten en daarmee geactualiseerd. Hieronder alle wijzigingen op een rij.

Nieuwe interacties (IA)


IA 828 : Cannabis – rifampicine
IA 829 : VKA’s – COX-2-remmers
IA 830 : Levothyroxine – semaglutide oraal
IA 831 : Letermovir – ciclosporine
IA 832 : Ciprofloxacine/norfloxacine – patiromer/polystyreensulfonaat calcium

Wijzigingen in interacties (IA)


IA 79   : Nefrotoxicische middelen zijn herbeoordeeld op nefrotoxiciteit.
IA 314 : Lanthaancarbonaat wordt bewaakt als carbonaat.

Vervallen interacties (IA)


IA 322 : De invloed van aluminium en magnesiumverbindingen op de absorptie van mycofenolzuur is beoordeeld als niet klinisch relevant. Om deze reden wordt mycofenolzuur ook niet langer in de interactie met sevelameer (IA 327) en galzuurbindende harsen (IA350) bewaakt.

Nieuwe contra-indicaties (CI)


CI 2 : Mastocytose/mestcelactivatiesyndroom. Lees hier meer over >>

Wijzigingen in contra-indicaties (CI)


CI 2  Epilepsie is verwijderd van chloroquine en toegevoegd aan roxadustat.
CI 6  Diabetes mellitus is verwijderd bij capecitabine, chloor- en levomepromazine, droperidol, calcineurineremmers, sympathicomimetica, estramustine en arseentrioxide. De bewaking en afhandelingsteksten bij acipimox, thyreomimetica, proteïnekinaseremmers en corticosteroïden zijn herzien. Lees hier meer over >>

CI 13  Lang-QT-interval-syndroom is verwijderd bij dexmedetomidine.
CI 28  Veneuze trombo-embolie is toegevoegd aan roxadustat.
CI 33  Nierfunctiestoornissen: er zijn nieuwe adviezen toegevoegd.
CI 77  Slokdarmstenose is toegevoegd aan arginine capsules.
CI 96-99  Zwangerschap en borstvoeding: adviezen zijn geüpdatet naar geüpdatete informatie van Moeders van Morgen.

CI 101  Verkeersdeelname: er zijn specifieke adviezen beschikbaar voor of adviezen zijn aangepast bij melatonine, proteïnekinaseremmers, trazodon, zolpidem, oxazepam, fenobarbital, fenytoïne, primidon, carbamazepine, antihistaminica, doxylamine, afamelatonide, midazolam, loprazolam.

CI 106-107  Dialyse: adviezen zijn geüpdatet.

Wijzigingen Commentaren Medicatiebewaking Online (CMO)


CM-online is bijgewerkt naar de laatste inzichten zoals hiervoor benoemd en daarmee ook volledig geactualiseerd.

Patiënteninformatie


Alle wijzigingen in de interacties en contra-indicaties zijn ook verwerkt in de GIP en bijbehorende persoonlijke bewakingstekstblokken.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via