Door Health Base op 27 september 2022
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom
 • Medicom

Klassieke contra-indicatiebewaking G-standaard vervalt in 2024

Zoals eerder aangekondigd laat de Z-Index de klassieke contra-indicatiebestanden per februari 2024 vervallen in de G-standaard. De betreffende bewaking gaat via medisch farmaceutische beslisregels (mfb’s) lopen. De wijzigingen hebben geen invloed op de medicatiebewaking in Pharmacom en Medicom. Deze medicatiebewaking draait namelijk op de geneesmiddelendatabase van Health Base, de Pharmabase, en valt buiten de structuur van de mfb’s.

Als Pharmacom gebruiker werkt u voornamelijk met de kennisbestanden uit de Pharmabase van Health Base voor onder andere uw medicatiebewaking en patiënteninformatie. U beschikt hiermee over extra informatie, zoals unieke beslisondersteuning middels BOS-MBJ en Commentaren Medicatiebewaking en de GIP, die op maat voor uw specifieke patiënt wordt samengesteld.

Worden er grote verschillen verwacht tussen de contra-indicatiebewaking in de G-standaard en in de Pharmabase?


Op inhoudelijk gebied van contra-indicaties is er een volledige samenwerking tussen het GIC van de KNMP en Health Base. Hiermee wordt geborgd dat er geen verschillen ontstaan in de bewaking en worden bestaande verschillen rechtgezet. De wijziging van de klassieke bestanden naar mfb’s heeft hier verder geen invloed op.

Hoe staat het met slimme ontwikkelingen in de medicatiebewaking in Pharmacom?


Om de signaaldruk in de apotheek zo laag mogelijk te houden, is het uitgangspunt van Health Base altijd al geweest dat bewakingssignalen klinisch relevant en af te handelen moeten zijn. Om de signaaldruk verder te reduceren zijn slimme modules, zoals BOS/MBJ, in Pharmacom geïntroduceerd, waarmee afgehandelde contra-indicatie-signalen kunnen worden onderdrukt. De signalen komen dan alleen nog naar boven na afloop van de onderdrukkingsperiode of bij verandering van relevante parameters van de individuele patiënt.

Health Base werkt samen met PharmaPartners al langer aan de ontwikkeling van slimme modules in de medicatiebewaking. Hieronder volgen diverse voorbeelden van deze intelligentie binnen Pharmacom.

 • Onderdrukking van signalen
  De huidige medicatiebewaking in Pharmacom biedt een unieke functionaliteit om afgehandelde signalen niet opnieuw te laten verschijnen. Dit wordt ook wel de BOS/MBJ (BeslissingsOndersteunde Schermteksten in combinatie met het MedicatieBegeleidingsJournaal) genoemd. Hierbij wordt de afhandeling gedocumenteerd vastgelegd in het MBJ. Via de BOS/MBJ kunnen signalen onderdrukt worden voor langere tijd. Bij verandering van relevante parameters van de individuele patiënt of na afloop van de onderdrukkingsperiode wordt de onderdrukking automatisch opgeheven.

 • Raadplegen relevante labwaarden tijdens signalering
  In de BOS/MBJ is het ook mogelijk om bepaalde labwaarden, die voor de contra-indicatie relevant zijn, uit het diagnostisch dossier gelijk in het BOS/MBJ-scherm te raadplegen. Denk hierbij aan de nierfunctiewaarden, digoxine-, lithium-, natrium- en kaliumspiegel.

 • Slimme bewaking bij CI 33 Nierfunctiestoornissen
  Een voorbeeld van al langer bestaande intelligente module in Pharmacom is de contra-indicatie nierfunctiestoornissen. In deze module wordt bij de signalering rekening gehouden met de nierfunctie en de daaruit volgende actie. Op het moment dat een geldige waarde aanwezig is in het diagnostische dossier, die binnen de veilige grenzen valt, dan zal het contra-indicatie signaal (CI 33) niet getoond worden tijdens de receptverwerking. Een voorwaarde hiervoor is dat de waarde niet ouder is dan 6 maanden. Daarnaast is het ook binnen deze module mogelijk om signalen na afhandelen voor langere tijd te onderdrukken. Een bestaande onderdrukking wordt ongedaan gemaakt als de waarde meer dan 15% afwijkt van het moment van onderdrukken of als de waarde waarop de bewaking is gebaseerd ouder dan 13 maanden is.

 • Risico- en preventiesignalen
  In Pharmacom is de module Risico en Preventie (RI) beschikbaar om aanvullende bewaking op risicovolle situaties in de apotheek mogelijk te maken, naast de bewaking op interacties, contra-indicaties en overgevoeligheden. Een risicosituatie kan bestaan uit het gebruik van een geneesmiddel, eventueel in combinatie met de leeftijd (boven en/of onder een bepaalde grens) en/of het geslacht van de patiënt. Bij de signalering wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met eventuele pro­fylactische medicatie, door bij aanwezigheid daarvan geen signaal te genereren.


Conclusie


Bovenstaande voorbeelden laten zien dat Pharmacom diverse intelligente functionaliteiten al langer biedt in de medicatiebewaking. Met wat Health Base op dit moment weet van de wijziging in de contra-indicatiebewaking in de G-standaard naar een mfb-structuur, zal deze naar verwachting weinig nieuwe functionaliteiten bieden ten opzichte van de bewaking in Pharmacom.

 • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
 • Suzanne de Klerk apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via