Door Health Base op 05 september 2022
  • GIP
  • Pharmacom
  • Medicatiebewaking

Rijadvies antidepressiva, oxycodon en tramadol gewijzigd

Met ingang van september 2022 is de medicatiebewaking van diverse antidepressiva, en de opioïden tramadol en oxycodon voor CI 101 Verkeersdeelname aangepast. Hiermee sluit de bewaking van Health Base aan op de adviezen van de KNMP. De wijziging in de bewaking heeft ook gevolgen voor de GIP en uitgiftebegeleiding.

Rijadvies antidepressiva versoepeld


De antidepressiva citalopram, dapoxetine, fluoxetine, fluvoxamine, moclobemide, paroxetine, sertraline en venlafaxine zijn gewijzigd van categorie 2 naar categorie 1 middelen. Voorheen was het advies de eerste week niet te rijden; nu geldt om alleen niet te rijden in geval van bijwerkingen die het reactievermogen beïnvloeden.

Rijadvies bij incidenteel gebruik opioïden


Bij oxycodon en tramadol is het advies bij incidenteel gebruik aangepast. Voorheen gold altijd dat geadviseerd werd om de eerste 2 weken niet te rijden, ongeacht of het middel incidenteel of chronisch werd gebruikt. Voor oxycodon geldt nu dat bij incidenteel gebruik tot en met 10 mg per keer de eerste 12 uur na inname niet mag worden gereden. Bij gebruik van meer dan 10 mg per keer of bij gebruik van een preparaat met gereguleerde afgifte is het advies om 16 uur na inname niet te rijden. Bij incidenteel gebruik van tramadol moet 24 uur worden gewacht. Bij chronisch gebruik geldt nog wel het advies om de eerste 2 weken niet te rijden. Bij bijwerkingen die het reactievermogen kunnen verminderen, wordt overigens altijd geadviseerd om niet te rijden.

Wijzigingen in GIP en uitgiftebegeleiding


Bovengenoemde wijzigingen zijn ook verwerkt in de rubriek ‘Invloed op reactievermogen en rijvaardigheid’ in de GIP en in de eerste en tweede uitgiftebegeleiding.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via