Door Health Base op 02 februari 2023
  • GIP
  • Pharmacom

Gebruikswaarschuwingen houdbaarheid na openen vereenvoudigd

Per 1 februari is de omschrijving van de gebruikswaarschuwing (GW) ‘Na openen zakje 28 dagen houdbaar’ aangepast naar ‘Na openen zakje 4 weken houdbaar’. Daarmee zijn nu alle gebruikswaarschuwingen rondom houdbaarheid na openen vereenvoudigd.

Productinformatie


Voor de informatie over houdbaarheid na openen baseren we ons op de productinformatie van de fabrikant (SPC en bijsluiter). Eerder kozen we ervoor om hier precies bij aan te sluiten. Dit kon betekenen dat op het ene etiket stond dat een flesje na openen 7 dagen houdbaar was en op het andere etiket na openen 1 week houdbaar.

Duidelijke en eenvoudige informatie op het etiket


Voor de patiënt is het belangrijk dat de houdbaarheid van een medicijn zo duidelijk en eenvoudig mogelijk op het etiket staat. In de praktijk blijkt dat de meeste mensen het eenvoudiger vinden om te rekenen in weken of maanden dan in dagen. Na overleg met onze Redactiecommissie Patiënteninformatie (RCPI), bestaande uit apothekers en cliënten, is daarom besloten om de gebruikswaarschuwingen over dit onderwerp te vereenvoudigen.

De afgelopen periode zijn daarom de volgende wijzigingen doorgevoerd.

Uitzondering: na openen 1 maand houdbaar


Op bovenstaande geldt één uitzondering, en dat betreft de houdbaarheid van 1 maand na openen. Input uit de RCPI en meldingen van apothekers uit de praktijk, hebben ertoe geleid dat is besloten om wél onderscheid te maken tussen 4 weken houdbaar en 1 maand houdbaar. In de SPC en bijsluiter van de fabrikant staat vaak vermeld dat het middel na openen 28 dagen houdbaar is. Aangezien dit niet helemaal hetzelfde is als één maand, is besloten het volgende onderscheid te maken:

Wanneer de houdbaarheid een afwijkend aantal dagen/weken betreft, wordt dit uiteraard wel zo opgenomen. Na openen 40 dagen houdbaar is hier een voorbeeld van. Dit blijft op het etiket 40 dagen en wordt niet afgerond naar 6 weken.

Eerder is al besloten om etiketteksten over houdbaarheid na klaarmaken, aan te passen in houdbaarheid na openen. Zie hiervoor dit bericht.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via