Door Health Base op 05 april 2023
 • Zorgprotocollen
 • Medicom

Nieuwe en gewijzigde zorgprotocollen

Naar aanleiding van de redactiecommissievergadering zorgprotocollen (RCZP) zijn wijzigingen doorgevoerd in verschillende zorgprotocollen. Hieronder volgen de belangrijkste updates. 

Diabetes
Chronisch zorgprotocol
Ouderenzorg
Nieuwe protocollen

Zie voor overwegingen en achtergronden het volledige verslag in het Medicom klantportaal.

Diabetes


(Sub)protocol Glucose dagcurve/Insulinedosering
Het (sub)protocol Glucose dagcurve / Insulinedosering is aangepast. Het is mogelijk om 3 soorten metingen in te vullen in het protocol in plaats van 2. Voorheen was dit laboratorium en draagbare meter.

Per 1 maart zijn dat Laboratorium, praktijk en thuis metingen geworden. De praktijkmetingen worden gekoppeld aan de NHG codes voor POCT metingen, de thuismetingen aan de draagbare meter codes. Deze zijn terug te vinden in het diagnostisch dossier onder “zelfmetingen”.

Subprotocol anamnese/klachten
Het subprotocol anamnese/klachten bij diabetes is aangepast. De volgende vragen zijn verwijderd uit het subprotocol en verplaatst naar het hoofdprotocol DM2/CVRM/VVR/hvz/nierschade onder het tabblad leefstijl:

 • Therapietrouw voedingsadvies (DM2) (NHG code 1736).
 • Opmerkingen diëtiste dm2 (NHG code 2450).

Omdat de vraag “Lichaamsbeweging vlgns beweegrichtl 2017” (NHG code 3958) weergegeven wordt onder het tabblad leefstijl in het hoofdprotocol DM2/CVRM/VVR/hvz/nierschade, is de vraag “Opvolgen bewegingsadvies (NHG code 2195)” verwijderd uit het subprotocol anamnese/klachten.

Chronisch zorgprotocol


In het chronische zorgprotocol zijn er verschillende vragen toegevoegd. Hieronder overzicht van de toevoegingen per onderwerp.

COPD
In het tabblad biometrie zijn aan de keten COPD bloeddruk-, pols- en saturatie-vragen toegevoegd.

Astma/COPD
Aan het tabblad anamnese zijn de volgende vragen toegevoegd:

 • Voldoende kennis van werking medicatie.
 • Voldoende kennis herkennen longaanval.
 • Voldoende kennis van ziektebeeld.

ECG
De vraag “ECG hartfrequentie/ventrikelfreq”(NHG code 3320) is aan het tabblad aanvullend toegevoegd.

Ouderenzorg


Protocollen Ouderenzorg met inklapmenu en ouderenzorg met zorgplan zijn vervallen. Het protocol Ouderenzorg blijft bestaan. Aan het tabblad Zorgplan zijn de volgende vragen toegevoegd:

 • Vraag Datum MDO bespreking (NHG code 3982).
 • Aanvullende gegevens plan (ouderenzorg) (NHG code 2789).
 • Datum medicatie beoordeling (NHG code 4021).
 • Betrokken disciplines ouderenzorg.

Nieuwe protocollen


De protocollen risicoscore Longembolie en risicoscore DVT (K93 en K94) zijn op verzoek van gebruikers gecontroleerd en weer geactiveerd.

 • Jan Burgemeester Huisarts
 • Martine Vink Farmakundige

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via