Samenwerken voor bredere basis en innovatie

Al 25 jaar onderhouden en ontwikkelen wij betrouwbare zorginformatie en beslisondersteuning voor zorgverleners. In die 25 jaar is er veel veranderd. Als kenniscentrum hebben we succesvol op deze veranderingen ingespeeld door samen te werken met een grote groep specialisten in de zorg én de zorgverleners die dagelijks met onze kennis werken. 

Nu de ontwikkelingen in de zorg elkaar steeds sneller opvolgen en informatie en beslisondersteuning belangrijker worden, investeren we nog nadrukkelijker in samenwerking. Zo creëren we een bredere basis voor het onderhoud van betrouwbare en kwalitatieve zorginformatie. En mobiliseren we innovatiekracht om nieuwe methodes te ontwikkelen om zorgprofessionals en patiënten optimaal te ondersteunen.

Bredere basis voor onderhoud zorginformatie

Betrouwbare en kwalitatieve zorginformatie vormt de basis van ons bestaan. Om deze betrouwbaarheid en kwaliteit te borgen, is bestandsonderhoud cruciaal. Geen sinecure in een tijd waarin de hoeveelheid medisch-farmaceutische informatie steeds meer toeneemt en vernieuwingen van deze informatie aan de orde van de dag zijn. We hebben dan ook steeds meer menskracht en budget nodig om de continuïteit en de kwaliteit van het bestandsonderhoud op peil te houden. Om onze kennis aan zorgverleners te kunnen blijven aanbieden, zoeken we de komende periode naar een bredere basis voor het onderhoud van de zorginformatie. Dit doen we door meer experts aan te trekken en meer in samenwerking met partners te doen. 

Innovatie

Maar onze blik reikt verder dan dat. Op veel plaatsen in de zorg is behoefte aan het slimmer omgaan met zorginformatie. Daarom ontwikkelen wij nieuwe methodes om zorgprofessionals en patiënten optimaal te ondersteunen met de juiste informatie op het juiste moment. Dit begint wat ons betreft bij een goed beeld van de informatiebehoefte in de praktijk en een concept om daar invulling aan te geven. Dit kan op allerlei manieren. Hoe precies, dat willen we verkennen en ontwikkelen samen met onze strategische samenwerkingspartners, zoals specialisten op het gebied van kennistechnologie, ict, zorg, big data en multimedia. Doordat we een goed netwerk in de zorg hebben, kunnen we zorgen voor de continuïteit die nodig is om initiatieven te ontwikkelen en in te voeren.

Onze experts

Onze experts staan midden in de zorgpraktijk. Dagelijks dragen zij op wetenschappelijke wijze zorg voor rijke en waardevolle zorginformatie.

Neem contact met ons op
Delen via