Huisartsen voor Redactiecommissie Medicatiebewaking

De Redactiecommissie Medicatiebewaking is de adviesraad van Health Base voor de medicatiebewaking in onder andere Pharmacom en Medicom. De commissie bestaat uit vrijwilligers die in hun dagelijks werk als huisarts of apotheker gebruikmaken van onze medicatiebewaking. Als redactielid denk je mee over de inhoud van de medicatiebewaking en hoe dit in de praktijk toepasbaar is.
Voor versterking van de commissie zoeken wij:

Huisartsen

met belangstelling voor medicatiebewaking

Aandachtspunten redactielid:  

  • Je beoordeelt voorstellen voor (wijzigingen in) de medicatiebewaking op toepasbaarheid in de praktijk.
  • Je beoordeelt achtergrondinformatie op begrijpelijkheid en volledigheid.
  • Je adviseert over de uitgangspunten van de medicatiebewaking.
  • Je levert input en wensen uit de praktijk.
  • Je denkt mee over de jaarplanning van de afdeling Medicatiebewaking.
  • Je stimuleert het gebruik van de verschillende medicatiebewakingsproducten in jouw huisartsenpraktijk of apotheek, zoals het product Commentaren Medicatiebewaking.

Vergaderen

De redactiecommissie vergadert 5 keer per jaar van 10.30 – 13.30 uur in Houten (incl. lunch) samen met de medewerkers van de afdeling Medicatiebewaking van Health Base.

Deelname aan de redactiecommissie is op vrijwillige basis. Per vergadering ontvang je een reis- en onkostenvergoeding.

Belangstelling?

Neem contact op met de afdeling Medicatiebewaking via 030 – 740 0360 of medicatiebewaking@healthbase.nl.

Delen via