Redactiecommissie Protocollen zoekt huisartsen en praktijkondersteuners

"‘Als redactielid heb je invloed op een systeem waar je veel mee werkt. Dat is heel waardevol. En als je houdt van op detailniveau bezig te zijn met je vak, dan ben je hier helemaal op de goede plek. We komen zes keer per jaar bij elkaar, dus ook qua werkdruk is het te overzien." Esther de Braal, huisarts

Om de kennis van Health Base zo goed mogelijk op de praktijk te laten aansluiten, werken wij met diverse redactiecommissies. Zij zijn een belangrijke adviesraad voor de vertaling van onze kennis naar de praktijk. Een van onze redactiecommissies is er voor de zorgprotocollen in het huisartseninformatiesysteem Medicom. Met de protocollen kan de arts of POH-er de zorg in de prakrijk gestructureerd vastleggen. De commissie beoordeelt de protocollen in Medicom en geeft adviezen voor verbetering, herziening en uitbreiding.

Voor versterking van deze commissie zoeken wij nieuwe leden:

Huisartsen en praktijkondersteuners

met praktijkervaring met Medicom

Wanneer komt de redactiecommissie bij elkaar?

De redactiecommissie vergadert 5 keer per jaar op dinsdag van 16.00 - 18.00 uur. De vergaderingen zijn allemaal online. En 1x per jaar proberen wij ‘live’ te vergaderen op het kantoor van Health Base, Papiermolen 36 in Houten. 

Wat doet de commissie?

  • bevorderen van de kwaliteit en de praktijkgerichtheid van de protocollen;
  • adviseren over de doelstelling en uitgangspunten;
  • beantwoorden van meldingen en vragen van gebruikers;
  • beoordelen van nieuwe protocollen;
  • gebruik van de protocollen in de praktijk.

Waarom deelnemen aan onze commissie?

  • Je blijft op de hoogte van alle nieuwe en gewijzigde protocollen.
  • Als huisarts en POH-er ontvang je per vergadering 2,5 accreditatiepunten.
  • Je vergadert met een enthousiaste groep huisartsen, POH en apothekers.
  • Bijna alle vergaderingen zijn vanuit huis, dus geen reistijd.
  • Eventuele reis- en onkosten worden wel vergoed.

Esther de Braal is al een paar jaar lid van de redactiecommissie Protocollen en vertelt je hier graag over in het interview 'De zorgprotocollen in Medicom: hoe komen ze tot stand?'

Belangstelling?

Heb je belangstelling om deel te nemen aan de redactiecommissie of heb je eerst nog een vraag?, Neem dan contact op met Han Beekwilder (huisarts) of Loes zûm Grotenhof (farmakundige) via 030 – 7400 360 of protocollen@healthbase.nl.

Delen via