Veelgestelde vragen (FAQ's)

 1. Wat is MeMO?

 2. Wat houdt de MeMO-werkwijze in?

 3. Heb ik Pharmacom nodig om mee te doen aan een MeMO-programma?

 4. Wat levert MeMO mij als apotheker op?

 5. Bespaar ik kosten met MeMO?

 6. Hoeveel extra tijd kost meedoen aan MeMO?

 7. Hoe kan ik meedoen aan MeMO?

 8. Wat leer je tijdens de training?

 9. Is MeMO evidence-based?

 10. Kan ik MeMO toepassen op alle patiënten in de apotheek?

 11. Om welke patiënten gaat het?

 1. Wat is MeMO?

  MeMO staat voor Medicatie Monitoring & Optimalisatie en is ontwikkeld door Health Base in samenwerking met PharmaPartners. Het is een gestructureerde, evidence-based werkwijze voor apotheken met Pharmacom (of een ander AIS) om de therapietrouw van patiënten te verbeteren. U kunt MeMO toepassen bij verschillende types medicatie zoals:

  • osteoporosemedicatie

  • astma/COPD-medicatie

  • cardiovasculaire medicatie (lipidenverlagers)

  • cardiovasculaire medicatie (trombocytenaggregatieremmers en nitraten)

  • medicatie bij diabetes mellitus II

  • geneesmiddelen bij depressie

 2. Wat houdt de MeMO-werkwijze in?

  Het programma bestaat uit een startfase en een continue fase. Tijdens de startfase voert u de Uitgiftebegeleiding (EUB/TUB in Pharmacom) uit volgens gestandaardiseerde protocollen. Daarna volgt de continue fase waarin u maandelijks het geneesmiddelgebruik monitort van de patiënt volgens gestandaardiseerde zoekalgoritmen in uw apothekersinformatiesysteem. In Pharmacom voert u deze zoekacties uit met de Q-module. Indien nodig voert u een interventie uit.

 3. Heb ik Pharmacom nodig om mee te doen aan een MeMO-programma?

  Pharmacom biedt als voordeel dat u gebruik kunt maken van de Q-module. Hiermee kunt u makkelijk en snel uw doelgroep selecteren. U kunt met elk apotheekinformatiesysteem meedoen aan MeMO. Zonder Pharmacom doet u de selecties ‘met de hand’.

 4. Wat levert MeMO mij als apotheker op?

  MeMO is de enige werkwijze die aantoonbaar leidt tot:

  • beter geneesmiddelgebruik door uw patiënten (halvering van het aantal patiënten dat onterecht stopt met chronische medicatie)

  • hogere patiënttevredenheid

  • lagere kosten

  Met deelname aan MeMO geeft u bovendien invulling aan de Beleidsregel farmaceutische zorg.

 5. Verlaag ik zorgkosten met MeMO?

  Ja. De MeMO-programma’s osteoporose en CVRM bleken aantoonbaar kostenbesparend (voor astma en COPD worden deze cijfers nog onderzocht).

 6. Hoeveel extra tijd kost meedoen aan MeMO?

  De MeMO-methode kan extra tijd kosten, maar is efficiënt: u onderneemt alleen actie wanneer daar aanleiding voor is. Op jaarbasis komt maximaal 10% van de patiënten met chronische medicatie in aanmerking voor een beoordeling of interventie.

 7. Hoe kan ik meedoen aan MeMO?

  PharmaPartners en Health Base bieden trainingen op maat aan.

 8. Wat leer je tijdens de training?
  U leert onder andere:

  • het opsporen van patiënten met suboptimale farmacotherapie

  • het uitvoeren van interventies

  • het meten van het effect van de interventies

 9. Is MeMO evidence-based?
  Ja. Onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van MeMO is gepubliceerd in internationale en nationale peer-reviewed tijdschriften zoals de Annals of PharmacotherapyJournal of Managed Care & Specialty Pharmacy en Pharmaceutisch Weekblad.

 10. Kan ik MeMO toepassen op alle patiënten in de apotheek?

  Ja. Op basis van ATC-codes kunt u alle geneesmiddelgroepen selecteren.

 11. Om welke patiënten gaat het?

  Patiënten die suboptimaal gebruik maken van chronische medicatie.

 • Eric Hiddink Innovatiemanager

Informatie over MeMO aanvragen

Met MeMo kunt u patiënten met chronische medicatie efficiënt bijsturen op hun therapietrouw. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Wij helpen u graag. 

Neem contact op
Delen via