GIP

Maakt u gebruik van de GIP in uw EPD of AIS? Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen, diverse handige documenten en onze contactgegevens.

Veelgestelde vragen


Kijk in onderstaand overzicht of uw vraag over de GIP er bij staat. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op via het contactformulier onderaan deze pagina of bel 030 - 740 03 60. Kijk ook eens op de GIP productpagina.

 • Hoe informeer ik de medewerkers van mijn ziekenhuis over de GIP?

  Wij stellen de Toolkit Communicatie GIP beschikbaar voor de medewerkers van uw ziekenhuis of zorginstelling. U kunt als projectleider of ziekenhuisapotheker alle informatie downloaden voor uw intranet of andere communicatiekanalen. Heeft u hierover een vraag of aanvullende wensen? Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van Health Base via communcatie@healthbase.nl of 030 740 03 60.

 • Welke bronnen gebruikt Health Base voor de GIP?

  De informatie in de GIP is gebaseerd op verschillende bronnen. De belangrijkste zijn de productinformatie (SPC’s), het Informatorium Medicamentorum via de KNMP Kennisbank en Commentaren Medicatiebewaking van Health Base. Daarnaast gebruiken we informatie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de European Medicines Agency (EMA), het Farmacotherapeutisch Kompas, het NKFK Kinderformularium, Bijwerkingencentrum Lareb en informatie uit richtlijnen van beroepsgroepen, zoals NHG-Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen.

  Naast deze wetenschappelijk informatie raadpleegt Health Base ook websites van patiëntenverenigingen en Thuisarts.nl. Ook gebruiken we input van externe deskundigen, onze Redactiecommissie Patiënteninformatie en meldingen van apothekers uit de praktijk. Afhankelijk van het geneesmiddel waarvoor een GIP wordt geschreven gebruiken we ten slotte nog specifieke aanvullende bronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie van de Long Alliantie Nederland voor middelen bij astma en COPD, artikelen uit (inter)nationale vakliteratuur of informatie van de fabrikant.

  Vanwege de leesbaarheid voor patiënten bevat de GIP zelf geen bronvermelding. Op verzoek kan de afdeling Patiënteninformatie van Health Base de herkomst van de informatie toelichten.

 • Voor welke systemen is de GIP met Kijksluiter beschikbaar?

  De GIP met Kijksluiter is op dit moment beschikbaar voor ziekenhuizen die een patiëntenportaal aanbieden, of voor een PGO. PharmaPartners bekijkt de mogelijkheden om de Kijksluiter op te nemen in Pharmacom/Mijngezondheid.net. Heeft u hierover een vraag, neemt u dan contact op met PharmaPartners Farmacie

 • GIP-z: wat is het verschil tussen GIP-z en GIP?

  Een veel gehoorde wens van GIP-z gebruikers was integratie van de GIP in het EPD of Z(A)IS. Health Base biedt nu een nieuwe online-oplossing aan die GIP-z vervangt. Door de online oplossing is de GIP optimaal toepasbaar voor EPD's en patiëntenportalen van ziekenhuizen, VVT en GGZ. De GIP is geschikt voor tablet of smartphone. Bekijk de GIP productpagina voor meer informatie.

 • GIP-z: hoe kan ik overstappen van GIP-z naar GIP?

  GIP is een nieuwe manier om geneesmiddelinformatie te ontsluiten, door integratie in het EPD van het ziekenhuis of de zorginstelling. Wilt u overstappen van GIP-z naar GIP en meer informatie over de mogelijkheden? Bekijk dan onze productpagina over de GIP of neem direct contact op met Health Base

 • Waarom staat de GIP vaak op meerdere A-4tjes?

  De GIP is 2 tot maximaal 3 A4’tjes lang. Dit is overzichtelijk voor de patiënt. De GIP is compact opgemaakt, bevat korte inleidingen en korte teksten waar nodig. Toch bevat de GIP alle belangrijke inhoudelijke voor de patiënt over het geneesmiddel en het gebruik.

 • Waarom staat de dosering niet in de medicatielijst?

  Het in de GIP vermelden van gegevens over de dosering van de medicijnen in de medicatielijst roept verwarring op bij patiënten. Dit is uit tests in cliëntenpanels gebleken. De GIP vermeldt in de medicatielijst daarom alleen de geneesmiddelnaam en de generieke stof.

 • Waarom raden jullie aan om de GIP enkelzijdig af te drukken?

  De dubbelzijdige versie van de GIP is getest onder patiënten. Hieruit bleek dat sommige mensen meer moeite hebben met het terugvinden van informatie. Sommigen vinden de informatie op de achterkant van de bladzijde zelfs helemaal niet. Bij een dubbelzijdige afdruk is de kans dus groter dat de patiënt belangrijke informatie mist.

 • Pharmacom: waarom staat belangrijke informatie in de GIP niet in een kader?

  Uit testen bleek dat patiënten tijdens het lezen de kaders vaak (onbewust) overslaan. Dit komt waarschijnlijk omdat kaders in de meeste (leer)boeken facultatief zijn. Extra informatie over medicatiebewakingssignalen staat in de bijbehorende rubrieken. Tijdens het geven van voorlichting herkent u deze tekst aan de pictogrammen die ernaast staan. Bekijk de GIP-rubriek 'Voor u dit middel gaat gebruiken', en de pictogram 'i'

 • Pharmacom: waarom bevat de GIP geen samenvatting van de uitgiftebegeleiding?

  De GIP is bedoeld voor de patiënt en bevat geen informatie die eigenlijk voor de zorgverlener bestemd is, zoals de samenvatting voor de uitgiftebegeleiding. Uit testen met cliëntenpanels bleek deze informatie niet duidelijk genoeg voor de patiënt. Het is bovendien belangrijk dat informatie maar op één plek voorkomt. Het vermelden van dezelfde informatie op verschillende plekken blijkt verwarrend voor de patiënt. Ook levert het mogelijk problemen op bij het gebruik. Bekijk een voorbeeld van de GIP.

 • Pharmacom: kan ik individuele informatie toevoegen voor de patiënt?

  De GIP in Pharmacom bevat diverse individualiseringsmogelijkheden. De tekst wordt aangepast op leeftijd en geslacht. U kunt de teksten aanvullen met extra informatie over bewakingssignalen, medicijnen die de patiënt gebruikt en specifieke doseringen. 

 • Pharmacom: kan ik extra informatie over bewakingssignalen toevoegen?

  Het is niet mogelijk om tekstblokken lokaal te wijzigen. De informatie wordt namelijk opgehaald uit een tabel die Health Base centraal onderhoudt en sluit aan op de afhandeling volgens Commentaren Medicatiebewaking.

  Heeft u opmerkingen over de inhoud van de tekstblokken? Meld deze dan bij Health Base via patienteninformatie@healthbase.nl of bel 030 – 740 03 60 (op werkdagen tussen 9.00-17.30 uur).

 • Pharmacom: hoe kan ik de GIP aanzetten?

  - Activeer de rubriek Apotheek beheerder. Dit doet u via het menu Beheer Systeembeheer apotheek > Beheer medewerk(st)ers Pharmacom > selecteer de betreffende medewerker > geef Enter > Druk op O (Overige parameters) > Kies bij rubriek 16 Apotheek beheerder voor J.

  - Stel uw contactgegevens en logo in. Dit doet u via het menu Beheer Beheer praktijk 
  Algemeen Contactgegevens en logo. Kies vervolgens voor Opslaan OK

  - Zet de GIP aan. Dit doet u via het menu Beheer Beheer praktijk Apotheek GIP. Kies bij GIP Gebruiken voor GIP. Stel de parameters voor de GIP in.

  Voor meer uitleg over de GIP in Pharmacom verwijzen wij u graag door naar mijn.pharmapartners.nl > Kennisbank > Dagelijkse verwerking > GIP. > Helpkaart vernieuwde GIP en de Handleiding vernieuwde GIP in Pharmacom Nieuw.

Downloads

Neem contact met ons op

Heeft u nog een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul onderstaand formulier in. 

030 - 740 03 60
(waar gaat uw vraag over)