Patiënteninformatie in Pharmacom

Werkt u met Pharmacom? Dan werkt u met de GIP, uitgiftebegeleiding en etiketteksten (WoE en GA/GW) van Health Base. Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen, diverse handige documenten en onze contactgegevens.

Veelgestelde vragen


Kijk in onderstaand overzicht of uw vraag er bij staat. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op via het contactformulier onderaan deze pagina of bel 030 - 740 03 60. Kijk ook eens op de GIP productpagina.

 • Waarom staat de GIP vaak op meerdere A-4tjes?

  De GIP is 2 tot maximaal 3 A4’tjes lang. Dit is overzichtelijk voor de patiënt. De GIP is compact opgemaakt, bevat korte inleidingen en korte teksten waar nodig. Toch bevat de GIP alle belangrijke inhoudelijke voor de patiënt over het geneesmiddel en het gebruik.

 • Waarom staat in de GIP de dosering niet in de medicatielijst?

  Het in de GIP vermelden van gegevens over de dosering van de medicijnen in de medicatielijst roept verwarring op bij patiënten. Dit is uit tests in cliëntenpanels gebleken. De GIP vermeldt in de medicatielijst daarom alleen de geneesmiddelnaam en de generieke stof.

 • Waarom raden jullie aan om de GIP enkelzijdig af te drukken?

  De dubbelzijdige versie van de GIP is getest onder patiënten. Hieruit bleek dat sommige mensen meer moeite hebben met het terugvinden van informatie. Sommigen vinden de informatie op de achterkant van de bladzijde zelfs helemaal niet. Bij een dubbelzijdige afdruk is de kans dus groter dat de patiënt belangrijke informatie mist.

 • Waarom staat belangrijke informatie in de GIP niet in een kader?

  Uit testen bleek dat patiënten tijdens het lezen de kaders vaak (onbewust) overslaan. Dit komt waarschijnlijk omdat kaders in de meeste (leer)boeken facultatief zijn. Extra informatie over medicatiebewakingssignalen staat in de bijbehorende rubrieken. Tijdens het geven van voorlichting herkent u deze tekst aan de pictogrammen die ernaast staan. Bekijk de GIP-rubriek 'Voor u dit middel gaat gebruiken', en de pictogram 'i'

 • Waarom bevat de GIP geen samenvatting van de uitgiftebegeleiding?

  De GIP is bedoeld voor de patiënt en bevat geen informatie die eigenlijk voor de zorgverlener bestemd is, zoals de samenvatting voor de uitgiftebegeleiding. Uit testen met cliëntenpanels bleek deze informatie niet duidelijk genoeg voor de patiënt. Het is bovendien belangrijk dat informatie maar op één plek voorkomt. Het vermelden van dezelfde informatie op verschillende plekken blijkt verwarrend voor de patiënt. Ook levert het mogelijk problemen op bij het gebruik.

 • Kan ik in de GIP individuele informatie toevoegen voor de patiënt?

  De GIP in Pharmacom bevat diverse individualiseringsmogelijkheden. De tekst wordt aangepast op leeftijd en geslacht. U kunt de teksten aanvullen met extra informatie over bewakingssignalen, medicijnen die de patiënt gebruikt en specifieke doseringen. 

 • Kan ik in de GIP extra informatie over bewakingssignalen toevoegen?

  Het is niet mogelijk om tekstblokken lokaal te wijzigen. De informatie wordt namelijk opgehaald uit een tabel die Health Base centraal onderhoudt en sluit aan op de afhandeling volgens Commentaren Medicatiebewaking.

  Heeft u opmerkingen over de inhoud van de tekstblokken? Meld deze dan bij Health Base via patienteninformatie@healthbase.nl of bel 030 – 740 03 60 (op werkdagen tussen 9.00-17.30 uur).

 • Hoe kan ik de GIP in Pharmacom aanzetten?

  - Activeer de rubriek Apotheek beheerder. Dit doet u via het menu Beheer Systeembeheer apotheek > Beheer medewerk(st)ers Pharmacom > selecteer de betreffende medewerker > geef Enter > Druk op O (Overige parameters) > Kies bij rubriek 16 Apotheek beheerder voor J.

  - Stel uw contactgegevens en logo in. Dit doet u via het menu Beheer Beheer praktijk 
  Algemeen Contactgegevens en logo. Kies vervolgens voor Opslaan OK

  - Zet de GIP aan. Dit doet u via het menu Beheer Beheer praktijk Apotheek GIP. Kies bij GIP Gebruiken voor GIP. Stel de parameters voor de GIP in.

  Voor meer uitleg over de GIP in Pharmacom verwijzen wij u graag door naar mijn.pharmapartners.nl > Kennisbank > Dagelijkse verwerking > GIP. > Helpkaart vernieuwde GIP en de Handleiding vernieuwde GIP in Pharmacom Nieuw.

 • Hoe kunnen azathioprinetabletten het beste ingenomen worden?

  De meerderheid van de fabrikanten raadt aan om het tablet in te nemen tijdens of na de maaltijd, ter vermindering van misselijkheid. Omdat azathioprine bij 1-10% van de gebruikers misselijkheid kan geven, lijkt het inderdaad verstandig om azathioprine rond de maaltijd in te nemen. Daarom heeft Health Base het gebruiksadvies ‘bij de maaltijd innemen met water’ gekoppeld.

  Daarnaast raden sommige fabrikant af om azathioprine in te nemen met zuivel. Dit kan vanuit de literatuur en mechanistisch gezien niet onderbouwd worden. Daarom heeft health base vooralsnog geen gebruiksadvies opgenomen over het innemen met zuivel. 

  Lees meer in de nieuwsberichten: 'Waarom wijkt het advies over de inname van azathioprine af van sommige bijsluiters?' en 'Mag je azathioprine innemen met zuivel?

 • Waarom zie ik geen waarschuwing voor het gebruik van grapefruitsap bij amlodipine?

  In de GIP staat een waarschuwing voor het gebruik van grapefruit(sap) als GW (gebruikswaarschuwing) 52 ‘Gebruik geen grapefruit(sap)’ op het etiket is opgenomen. De UB toont gekoppelde GA’s en GW’s automatisch. Op het etiket van amlodipine is geen GW 52 opgenomen. Daarom is de waarschuwing ook niet terug te vinden in de GIP of UB.

  Achtergrond: Bepaalde stoffen in grapefruitsap remmen het enzym cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) dat aanwezig is in de darmwand en de lever. Hierdoor kan de biologische beschikbaarheid van sommige geneesmiddelen worden verhoogd. Furanocumarines, vermoedelijk met name 6,7-dihy­droxybergatmottin, worden beschouwd als de belangrijkste CYP3A4-remmende bestanddelen uit grapefruitsap. Deze interactie kan aanzienlijk zijn voor stoffen die, ten gevolge van een hoog ‘first-pass’ metabolisme door CYP3A4, een lage biologische beschikbaarheid hebben.

  Amlodipine heeft, net als diltiazem en nicardipine, een relatief hoge biologische beschikbaarheid. Stijging van de bloedspiegels door gebruik van grapefruitsap leidt daarom bij deze geneesmiddelen niet tot klinisch relevante bijwerkingen. Om deze reden is er geen waarschuwing voor het gebruik van grapefruitsap opgenomen op het etiket en in de GIP van amlodipine.

  Voor meer informatie, zie Commentaren Medicatiebewaking Gebruikswaarschuwing (GW) Grapefruitsap.

 • Waarom zie ik geen waarschuwing over inname met melk bij protonpompremmers?

  In de literatuur is tot nu toe geen bewijs gevonden dat het innemen van maagsapresistente protonpompremmers met melk daadwerkelijk een klinisch relevant effect heeft op de uiteindelijke werking van het geneesmiddel. Daarom is een waarschuwing voor de patiënt niet nodig.

  Lees meer in het nieuwsbericht Protonpompremmers en inname met melk (feb 2018)

 • Waarom zie ik een dubbele melding (GA/GW) over de houdbaarheid van een geneesmiddel?

  Een verklaring voor de dubbele melding over de houdbaarheid kan zijn dat er bij u in de apotheek lokaal afwijkende GA/GW- teksten zijn ingevoerd voor dit product. Afwijkende GA/GW teksten die lokaal zijn opgenomen, worden aanvullend op de centraal-uitgeleverde GA/GW teksten op het etiket afgedrukt.

  Of er sprake is van lokale teksten, kan op de volgende manier worden gecontroleerd in Pharmacom Nieuw:

  - Logistiek (Alt-L) - Taxebeheer
  - Onderhoud taxebestand (1)
  - Memocode/sterkte invoeren van het product
  - Product selecteren
  - F9-scherm, rubriek 22/23 of F3-scherm, rubriek 36/37

  Wanneer achter de tekst ‘afw’ een code is ingevuld dan zijn dit lokaal gekoppelde teksten. Met W (wijzingen) kunnen de lokale teksten worden verwijderd door de clusterbeheerder.

  Bij het herhalen van een preparaat dat oorspronkelijk een lokale GA/GW had, komt de dubbele melding alsnog op het etiket.

  Mocht er geen sprake zijn van een lokale tekst, dan kunt u dit melden bij patienteninformatie@healthbase.nl. 

 • Waarom staat er op het etiket van een dosisaërosol ‘schudden voor gebruik’, terwijl dit volgens de bijsluiter van de fabrikant niet hoeft?

  De reden hiervoor is dat Health Base de adviezen aanhoudt die Long Alliantie Nederland (LAN) opstelt over inhalatorgebruik. Zij geven het advies om een dosisaërosol altijd te schudden voor gebruik. Dit is belangrijk voor dosisaërosolen met een suspensie, maar hoeft niet als het een oplossing bevat.

  Omdat niet altijd duidelijk is om wat voor soort dosisaërosol het gaat, is het advies om een dosisaërosol altijd te schudden voor gebruik.

  Lees meer in het nieuwsbericht Schudden voor gebruik bij dosisaërosolen (april 2019)

Verslagen redactievergaderingen 


U kunt de vergaderverslagen van onze redactiecommissies opvragen via ons secretariaat.

 

Downloads

Neem contact met ons op

Heeft u nog een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul onderstaand formulier in. 

030 - 740 03 60
(waar gaat uw vraag over)