Organize knowledge, optimize care

Voor iedere patiënt de beste behandeling, daar zetten wij ons dagelijks voor in. Wij ondersteunen u in uw rol als zorgverlener in de huisartspraktijk, de apotheek of het ziekenhuis met actuele behandeladviezen op maat.

Health Base Beeldbank 81B

Nieuws & updates

Persoonlijke medicijninformatie draagt bij aan veilig medicijngebruik
12-2-2024
Patiënten weten vaak niet dat hun medicijninformatie persoonlijk is samengesteld, terwijl dit wel een hele belangrijke bijdrage levert aan veilig gebruik van hun medicijnen.
GIP Medicatiebegeleiding Pharmacom Onderzoek
Probleem- en zorgsituatie eenvoudig in kaart met CVV 'TraZAG'
1-2-2024
Vanaf nu is het mogelijk om op een gestructureerde manier de probleem- en zorgsituatie van de patiënt in kaart te brengen met de Consult Voorbereidende Vragenlijst 'TraZAG'.
Medicom Consult Voorbereidende Vragenlijsten
Verbeterde navigatie voor de digitale GIP
30-1-2024
Om de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt, optimaal te ontsluiten via het patiëntportaal en in MGn en MedGemak, worden er een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld de navigatie van de GIP aangepast.
GIP Pharmacom Medicatiebegeleiding
Cardiometabole zorg toegankelijker voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
23-1-2024
Hart voor Verbinden betrekt mensen met verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden actief bij hun gezondheid voor beter begrip, verbeterde therapietrouw en een gezondere leefstijl.
Health Base Medicatiebegeleiding
Protocol uitgelicht: 'Registratie Zorgnetwerk Patiënt'
31-1-2024
Bent u ook regelmatig op zoek in het dossier van de patiënt waar u het telefoonnummer van de mantelzorger kunt vastleggen? Of welke fysiotherapeut of maatschappelijk werker betrokken is bij de zorg voor de betreffende patiënt?
Medicom Zorgprotocollen
Contra-indicatieaard coeliakie in G-standaard is vervallen
30-1-2024
De bewaking via de contra-indicatieaard coeliakie in de G-standaard is vervallen en verloopt nu middels een overgevoeligheidsgroep. Lees waarom dit géén gevolgen heeft voor u als Pharmacom gebruiker.
Pharmacom Medicatiebewaking Medicom
Bewaking contra-indicatie pulmonale hypertensie volledig ingericht
11-1-2024
Samen met de KNMP heeft Health Base de medicatiebewaking van de contra-indicatie pulmonale hypertensie verder beoordeeld en volledig ingericht volgens de laatste inzichten. De medicatieveiligheid voor deze patiëntengroep is hiermee vergroot.
Pharmacom Medicom Medicatiebewaking
Farmacogenetica in de dagelijkse praktijk
7-12-2023
Apothekersassistenten zullen steeds vaker vragen krijgen aan de balie over farmacogenetica. Goede uitleg geven aan de patiënt is dan heel belangrijk. Door rekening te houden met het genetisch profiel, kunnen bijwerkingen en onvoldoende effect worden voorkomen.
Medicatiebegeleiding
Chronisch zorgprotocol geoptimaliseerd in aansluiting met de praktijk
31-10-2023
Het chronisch zorgprotocol is voortdurend in ontwikkeling. In dit protocol komen de verschillende zorgketens samen, zoals diabetes type 2, CVRM, astma en COPD samen voor persoonsgerichte zorg.
Huisartsenzorg Medicom Zorgprotocollen
IKNL en Health Base verbeteren informatie rondom bijwerkingen bij oncolytica
6-11-2023
Het doel van de organisaties is om patiënten zo goed, eenduidig en begrijpelijk mogelijk te informeren over mogelijke bijwerkingen van hun medicatie en ze te voorzien van praktische adviezen.
Pharmacom Medicatiebegeleiding GIP
Vastleggen, overdragen en signaleren van contra-indicaties kan beter
2-11-2023
Samen met Nictiz en de KNMP hebben wij de Nationale lijst Contra-indicaties aangepast aan de nieuwste inzichten uit de praktijk en wetenschap.
Pharmacom Medicatiebewaking Health Base Onderzoek
Samenwerking Health Base en KNMP rondom medicatiebewaking contra-indicaties
31-10-2023
Door actief samen te werken maken zorgverleners in heel Nederland gebruik van dezelfde praktische en wetenschappelijk onderbouwde medicatiebewakingsadviezen. Dit draagt bij aan veiliger medicatiegebruik.
Health Base Medicatiebewaking Pharmacom Medicom

Blijf op de hoogte

Wij houden u maandelijks op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de zorg en relevante updates van onze producten. 

Meldt u hier aan voor onze:

  • Pharmacom updates
  • Medicom updates
  • UI-online updates
Health Base Beeldbank 80