Medicatiebegeleiding

Wij ondersteunen u als geneesmiddelexpert, zodat u elke patiënt optimaal kunt voorzien van de juiste geneesmiddelinformatie en daardoor zorgt voor veilig geneesmiddelgebruik.

Health Base Beeldbank 113

Wij ondersteunen apothekers in hun rol als geneesmiddelexpert. Een juiste begeleiding bij het gebruik van geneesmiddelen draagt sterk bij aan goede therapietrouw. Met onze ondersteuning kunt u elke patiënt op de beste manier begeleiden in het goed en veilig gebruik van geneesmiddelen.

U ontvangt informatie alleen op het moment dat u het nodig heeft. Dat kan via het apotheekinformatiesysteem (AIS) waar u bijvoorbeeld onze Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP) of Voorlichting Instructies (VI’s) kunt vinden, of via het etiket of patiëntenportaal.

Voordelen

Onze medicatiebegeleiding is:
  • op maat voor de individuele patiënt.
  • toegankelijk en begrijpelijk taalgebruik.
  • betrouwbaar en deskundig.
  • wetenschappelijk onderbouwd.
  • gemaakt door zorgverleners voor zorgverleners en de patiënt.
  • beschikbaar voor nagenoeg alle geneesmiddelen in Nederland en België.

Onze samenwerkingen

We streven ernaar dat patiënten optimaal worden begeleidt in het gebruik van hun medicatie. Eenduidige en begrijpelijke informatie door de hele keten is hierbij een belangrijke voorwaarde. Daarom werken we zoveel mogelijk samen met andere partijen, die ook een rol hebben op het gebied van patiëntenvoorlichting.

Samen met hen werken we continu aan het inhoudelijk verder verbeteren en ontsluiten van informatie.

Dit bieden we u

Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP)
Geneesmiddelinformatie voor ziekenhuizen
Uitgifte Informatie Online (UI-online)
1e en 2e uitgiftebegeleiding
Begrijpelijke etiketteksten

01 Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP)

De GIP bevat de belangrijkste informatie voor de patiënt over (het gebruik van) een medicijn. Het is een aanvulling op de bijsluiter en de mondelinge voorlichting van u als apotheker. Daarnaast krijgt de patiënt ook extra informatie, zoals medicijngebruik bij off-labelindicaties.

Meer over GIP

We ondersteunen u in uw rol als geneesmiddelexpert richting patiënten met begrijpelijke en betrouwbare geneesmiddelinformatie op maat. Door continu af te stemmen met zorgverleners in de praktijk en patiënten, sluit onze geneesmiddelinformatie optimaal aan bij hoe het bij u in de praktijk het beste werkt.

Ziekenhuis

Professionele, gepersonaliseerde patiëntenvoorlichting voor uitgiftebegeleiding en productadvisering. Met UI-online krijgt uw apothekersteam ondersteuning bij patiëntenvoorlichting over goed en veilig geneesmiddelgebruik.

Meer over UI-online

Met dit hulpmiddel kunt u gestructureerd voorlichting geven aan uw patiënten over hun medicijnen en de afhandeling vastleggen in het apotheekinformatiesysteem (AIS).

Meer over onze uitgiftebegeleiding

Als apotheker of apothekersassistent kunt u vertrouwen op onze etiketteksten die belangrijke informatie bieden aan uw patiënten. Werking op Etiket is een uniek product dat door contra-indicaties op maat op het etiket kan worden afgedrukt.

Meer over onze etiketteksten