Hoe wij werken

Zorgverleners en patiënten moeten kunnen vertrouwen op onze kennis. De borging van de kwaliteit en toepasbaarheid in de praktijk staat daarom bij ons voorop. 

Wetenschappelijk en onafhankelijk

We vinden het belangrijk dat onze informatie betrouwbaar en wetenschappelijk onderbouwd is. De onafhankelijkheid van de inhoud van de Health Base informatie wordt geborgd door de financiering uit licentievergoedingen en door het toezicht door gebruikers.

De gebruikers zijn vertegenwoordigd in verschillende redactiecommissies en raden om toe te zien op de onafhankelijkheid en kwaliteit. Het redactiestatuut heeft als doel de onafhankelijkheid van de redactiecommissies te garanderen. Net zoals de verklaring belangenverstrengeling, die ook door de leden van de redactiecommissies wordt getekend. De redactiecommissies staan bovendien garant voor de wetenschappelijke onderbouwing van onze informatie.

Werkprocessen en kwaliteit

Zorgverleners kunnen elk moment van de dag vertrouwen op de kennis van Health Base. Om dit te borgen werken onze medewerkers volgens heldere werkprocessen. Voor externe validatie worden deze werkprocessen elk jaar getoetst en gecertificeerd door EIK Certificering. De processen voldoen daarbij aan de ISO 9001:2015 norm.

Tevens voldoet onze database, de Pharmabase, aan de NEN 7507, de norm voor de structuur van geneesmiddeldatabanken.

Slim en innovatief

Door kwalitatieve en up-to-date content op continue basis te leveren, zorgen wij er voor dat u er van op aan kunt dat de informatie waarmee u werkt actueel en kwalitatief goed is. Het is daarnaast net zo belangrijk dat de content op een manier ontsloten wordt die aansluit bij de wensen van u als zorgverlener en bij die van de patiënt. Content en software moeten daarvoor op een optimale manier met elkaar samenwerken.

Om dit voor elkaar te krijgen werken wij nauw samen met onze partners die onze content naar u als zorgverlener en uw patiënten ontsluiten. De informatie moet op zo'n manier in de software geïntegreerd zijn dat u als zorgverlener ontzorgd wordt en de informatie op die plek én op dat moment ziet dat het er echt toe doet. Dit alles met als doel om u als zorgverlener nog meer in uw kracht te zetten en gezamenlijk de zorg aan patiënten verder te verbeteren.

Vanuit de verschillende afdelingen die zich bezig houden met medicatiebewaking, patiëntinformatie of content voor huisartsen kijken we steeds naar verder verbeteringen op het gebied van inhoud en techniek. Daarnaast werkt de afdeling Business Development sinds 2023 als los team samen met onze partners en klanten aan praktische oplossingen. Uitgangspunt daarin is dat deze oplossingen op de korte en lange termijn zorgen voor én een betere inhoud voor u als zorgverlener én een stuk efficiëntie in uw processen.

Onderzoek in de praktijk

Om tot kwalitatief goede zorg te komen, is het belangrijk om te onderzoeken of oplossingen ook daadwerkelijk werken in de praktijk. Daarom werken wij samen met partners aan onderzoek om te komen tot de beste oplossingen voor zorgverleners en patiënten.