Consult Voorbereidende Vragenlijsten

Door Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV) te gebruiken verlaagt u de drempel tussen patiënt en zorgverlener tijdens het gesprek. De vragenlijst is een aanvulling op het consult. 

Health Base Beeldbank 78 CVV

Met de module Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV) stuurt u als zorgverlener voorafgaand een digitale vragenlijst aan uw patiënt, die is afgestemd op het geplande consult. Daarmee vermindert de registratielast en heeft u tijdens het consult meer tijd en aandacht voor uw patiënt. Patiënten zijn beter voorbereid en hebben meer controle over hun eigen zorgproces.

Waarom kiezen voor CVV?

Nadat uw patiënt de digitale vragenlijst heeft ingevuld, staan de meetresultaten in het protocol en kunt u deze automatisch verwerken in het patiëntendossier. De patiënt hoeft deze gegevens niet op te schrijven en mee te nemen naar het consult.

U heeft voorafgaand aan het consult inzicht in de antwoorden van de patiënt en bent daardoor beter voorbereid op de zorgvraag. Tijdens het consult hoeft u geen standaardvragen te stellen, maar kunt u direct persoonlijke aandacht geven.

Hoe werkt het?

De patiënt vult de digitale vragenlijst in op de website MijnGezondheid.net of de app MedGemak. Deze gegevens kunt u vervolgens raadplegen in het huisartsinformatiesysteem Medicom.

De meeste vragen zijn NHG-gecodeerd en daarom uitwisselbaar met andere medische informatiesystemen. Daarnaast zijn ze altijd patiëntvriendelijk geformuleerd door onze afdeling Patiënteninformatie. Hierdoor zijn ze ook begrijpelijk voor laag-geletterden.

De antwoorden op de vragenlijst worden automatisch ingevuld in de bijbehorende protocollen in Medicom over dezelfde ziekte. Hierin kunt u als zorgverlener altijd nog antwoorden aanpassen indien u dat wenst. Pas bij het opslaan van het protocol worden de antwoorden overgenomen in uw diagnostisch dossier. Hiermee blijft u als zorgverlener eindverantwoordelijk voor het diagnostisch dossier.

Het hele team in de huisartsenpraktijk kan gebruik maken van de CVV.

Voordelen

  • Minder registratielast.
  • Meer ruimte voor persoonlijke aandacht.
  • Patiënt krijgt meer controle over zorgproces.
  • Patiënt is optimaal voorbereid op het consult.

Toegang tot onze Consult Voorbereidende Vragenlijsten

Onze Consult Voorbereidende Vragenlijsten zijn voor iedereen beschikbaar in het huisartsinformatiesysteem Medicom via een apart abonnement. Wilt u meer weten over HIS Medicom, neem dan contact op met onze ICT-partner PharmaPartners, de bouwer van het systeem. Meer over PharmaPartners.

Meer informatie

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en handige downloads voor optimaal gebruik. Daarnaast kunt u de verslagen van de vergaderingen van onze redactiecommissie opvragen.

Mocht u nog een andere vraag of suggestie hebben, dan kunt deze direct mailen naar protocollen@healthbase.nl

Verslagen

Elk kwartaal komt onze redactiecommissie bij elkaar. De verslagen van de redactiecommissievergaderingen kunt u opvragen via secretariaat@healthbase.nl

Loes zûm Grotenhof
Loes zûm Grotenhof
Farmakundige

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze Consult Voorbereidende Vragenlijsten?