Samenwerkingen

Wij zoeken de samenwerking op met partners die ons kunnen helpen om onze kennis uit de wetenschap en de praktijk slim te ontsluiten naar zorgverleners en patiënten.

Health Base Beeldbank 127 Bijgesneden

We streven er naar om alle relevante en actuele kennis uit de wetenschap en de praktijk op een laagdrempelige, begrijpelijke en slimme manier te ontsluiten naar zorgverleners en patiënten. Om dit voor elkaar te krijgen werken we op veel gebieden samen met partners die ons daarbij helpen. Dit kan gaan om universiteiten en kennisinstituten rondom onderzoek, maar ook om ICT organisaties die onze kennis op een slimme manier beschikbaar maken voor zorgverleners en patiënten.

AX3A2066

ICT organisaties

De medische- en farmacotherapeutische content die Health Base maakt, is vaak geïntegreerd in slimme oplossingen van ICT organisaties. Door de kennis van Health Base direct te ontsluiten via het primaire werksysteem (bijvoorbeeld het huisartsinformatiesysteem (HIS), apothekersinformatiesysteem (AIS) of het elektronisch patiëntendossier (EPD)) is de relevante kennis altijd op de juiste plek beschikbaar. Doordat onze  inhoudelijke experts hiervoor nauw samenwerken met de experts van de partners, sluit de content van Health Base altijd optimaal aan bij de praktijksituatie. Health Base zorgt voor betrouwbare en begrijpelijke content en de ICT organisatie verwerkt dit in het primaire werksysteem van de zorgverlener.

Voorbeelden van partners van Health Base zijn: PharmaPartners, Farmad, Goed, CAREanimations, Pharmi

Health Base levert sinds 1990 alle zorginformatie in onze systemen voor apothekers en huisartsen. Onze klanten én hun patiënten beschikken zo continue over informatie van optimale kwaliteit.

Kennisinstituten en universiteiten

Zorgverleners helpen om de meest optimale zorg te kunnen verlenen, dat is waar wij in dag uit aan werken. Om dit voor elkaar te krijgen moet de content valide, up-to-date en precies op maat zijn voor de praktijk. Daarom doen we continu onderzoek naar hoe de content werkt in de praktijk en hoe deze nog verder verbeterd kan worden. Dit doen we niet alleen. We doen dit samen met gerenommeerde kennisinstituten en universiteiten. 

Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn: NeLL, Nivel, Pharos, IVM, Rijksuniversiteit Groningen, NHG

Sander Borgsteede 2