Disclaimer

Informatie voor artsen en apothekers

De informatie op healthbase.nl is bedoeld voor zorgprofessionals en niet geschikt voor patiënten. Health Base geeft geen medisch advies. Raadpleeg een arts als u gezondheidsklachten heeft. De informatie op deze website is in geen geval een vervanging van de informatie die door een arts, apotheker of andere zorgprofessional aan de patiënt wordt verstrekt.

Inhoud van healthbase.nl

De inhoud van deze website kan niet dienen als vervanging van de kennisbestanden die door Health Base via zorginformatiesystemen of andere publicatievormen beschikbaar worden gesteld. 

Nieuws en achtergronden die op de website worden geplaatst vormen bovendien een momentopname, en kunnen na verloop van tijd hun actualiteit verliezen. Raadpleeg bij het geven van medisch advies altijd de laatste versie van de kennisbestanden. 

Health Base garandeert niet dat de informatie op de website vrij is van fouten of onvolledigheden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de informatie gepubliceerd op haar website. 

Aanpassen van de inhoud van healthbase.nl

Health Base houdt zich het recht voor om zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website. 

Toestemming vereist voor publicatie inhoud healthbase.nl

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Health Base.

Stichting Health Base, 20-09-2023