Zorgprotocollen

Onze zorgprotocollen helpen u om de behandeling en begeleiding van patiënten met bepaalde, veelal chronische, aandoeningen te sturen en geprotocolleerd vast te leggen. Een protocol biedt u bij elk bezoek van de patiënt inzicht in de voorgeschiedenis en mogelijk follow-up.

Health Base Beeldbank 74

De zorgprotocollen van Health Base in het huisartsinformatiesysteem (HIS) Medicom, ondersteunen u als zorgverlener om gestructureerd de juiste vragen te stellen aan uw patiënten. Gebruikt u onze zorgprotocollen, dan stelt u de juiste vragen en ziet u geen vraag over het hoofd. Met de module legt u de antwoorden van de patiënt vast, zodat u op een later moment de informatie snel kunt raadplegen in HIS.

Waarom kiezen voor onze zorgprotocollen?

Uw hele team in de huisartsenpraktijk kan gebruikmaken van de protocollen bij het begeleiden van en zorgen voor patiënten.

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • Leveren van geprotocolleerde zorg aan patiënten met chronische aandoeningen, zoals CVRM, diabetes en COPD en het vastleggen door de praktijkondersteuner. 
 • Vastleggen van meetgegevens tijdens een consult in het protocol ‘Meetwaarden eigen praktijk’ of de beslisboom ‘Anticonceptie (pil) vergeten’ door de assistent(e).
 • Vastleggen van ‘ECG-beoordeling’ of 'Spirometrie".

Hoe werkt het in de praktijk?

In het HIS Medicom opent u de protocollenmodule. Hierin vindt u per ziekte één of enkele protocollen die u kunt gebruiken voor een gestructureerd consult met uw patiënt.

Een protocol is een vragenlijst die conform de richtlijnen de juiste vragen toont. De vragen worden dynamisch aangepast op basis van onder andere patiëntkenmerken, oude gegevens, medicatie en eerder gegeven antwoorden in dezelfde vragenlijst.

Wij zorgen er samen met de Redactiecommissie Zorgprotocollen voor dat de protocollen inhoudelijk gespiegeld worden aan de actuele richtlijnen en dat u erop kunt vertrouwen de juiste gegevens vast te leggen. Dit wordt zoveel mogelijk gecodeerd via het NHG labcodesysteem, waardoor deze gegevens uitwisselbaar zijn met andere medische systemen.

Met de maatwerkprotocollen kunt u specifieke gegevens vastleggen voor Zorgregistratie. Alle relevante ontwikkelingen bijhouden kost veel tijd. Daarom is het fijn dat Health Base dit doet.

Praktijkgericht & up-to-date

Ons team van zorgprofessionals, die ook in de praktijk werken, ontwerpen en onderhouden de zorgprotocollen. Hiermee zijn de zorgprotocollen praktijkgericht, toepasbaar en up-to-date naar de meeste recente medische inzichten. De protocollen zijn ontworpen volgens de NHG-standaarden. Door de antwoorden op te slaan in diagnostische NHG-bepalingen kunt u de gegevens uitwisselen met andere systemen binnen de ketenzorg en andere HIS'en.

Daarnaast geven de leden van Redactiecommissie Zorgprotocollen, bestaande uit (kader)huisartsen en POH’ers, input vanuit de praktijk.

Health Base Beeldbank 85C Protocol (1)

Basis- en Slimme protocollenmodule

U kunt kiezen voor de Basis protocollenmodule of de aanvullende Slimme protocollenmodule. Inhoudelijk is er geen verschil tussen de modules. Het verschil ligt in de wijze waarop de module is ingevuld, aangepast, gepresenteerd en ingelezen.

De basismodule verzamelt gegevens uit eerder ingevulde protocollen en het diagnostisch dossier. Kiest u voor de aanvullende slimme module, dan wordt u zoveel mogelijk ontzorgd. Antwoorden worden door het systeem automatisch voor u ingevuld, scores berekend en InEen-indicatoren automatisch jaarlijks opnieuw opgeslagen.

Voordelen Slimme protocollen

De Slimme protocollenmodule biedt u de volgende extra functionaliteiten:

 • Ook andere dossiergegevens worden verzameld, zoals ICPC’s, comorbiditeiten, medicatie, laboratoriumwaarden, reeds bekende diagnostische gegevens en intoleranties.

 • Reeds bekende waarden staan op de juiste plek, vooringevuld, in het protocol.

 • Steeds meer protocollen worden slim gemaakt, waardoor eindscores en conclusies automatisch voor u getrokken worden op basis van de bekende en ingevulde gegevens.

 • Gegevens kunnen uit het protocol overgenomen worden naar de SOEP-regel.

 • Meerdere dagen kunnen in het glucose dagcurve protocol ingevuld.

 • Het ballonnenoverzicht van de ziektelastmeter COPD kan getoond worden.

 • Het is mogelijk om gegevens op een andere datum te registreren.

 • De InEen-indicatoren worden jaarlijks voor u opgeslagen.

 • In een aantal protocollen specifiek voor ketenzorg, verschijnen de benodigde indicatoren op een apart tabblad 'Indicatoren'.

Toegang tot onze zorgprotocollen

De Basis protocollenmodule is voor iedereen toegankelijk in het huisartsinformatiesysteem Medicom. De Slimme protocollenmodule is apart afneembaar. Wilt u meer weten over HIS Medicom, neem dan contact op met onze ICT-partner PharmaPartners, de bouwer van het systeem. 

Wij kunnen ook uw eigen protocollen voor uw zorgroep of praktijk opstellen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie over onze zorgprotocollen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en handige downloads voor optimaal gebruik. Daarnaast kunt u de verslagen van de vergaderingen van onze redactiecommissie opvragen.

Mocht u nog een andere vraag of suggestie hebben, dan kunt deze direct mailen naar protocollen@healthbase.nl

Veelgestelde vragen

U kunt zelf het protocol niet wijzigen, maar u kunt wel een verzoek indienen via protocollen@healthbase.nl. Wij staan altijd open voor vragen of verzoeken tot wijziging in de protocollen. Juist door de inbreng uit het werkveld kan een protocol beter toepasbaar of werkbaar worden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wilt u de volgende informatie erbij vermelden?

 • Volledige naam van protocol
 • Eventueel aangeven over welke vraag of waarde uit het protocol uw melding of verzoek gaat

Alle verzoeken die wij ontvangen worden intern besproken, gecontroleerd op haalbaarheid en of dit in lijn is met de geldende NHG-richtlijn. Daarna leggen wij het verzoek voor aan de redactiecommissie zorgprotocollen (RCZP) bestaande uit (kader)huisartsen en praktijkondersteuners. Hierna ontvangt u een terugkoppeling van de beslissing die genomen is.

Indien uw vraag of verzoek gaat over een maatwerkprotocol, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorggroep. Een zorggroep is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van een maatwerkprotocol. De contactpersoon binnen uw zorggroep kan dan contact op nemen met Health Base via protocollen@healthbase.nl

 

Een protocol in Medicom is grotendeels opgebouwd met NHG-codes van het NHG-tabel Diagnostische Bepalingen. NHG-tabel Diagnostische Bepalingen is ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Deze codes ondersteunen de gegevensuitwisseling tussen de verschillende informatiesystemen (o.a. zorggroepen, laboratoria etc.).
Overzicht van deze codes

Het is zeker mogelijk om een eigen protocol (maatwerk) te laten ontwikkelen en samenstellen door Health Base. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Wij willen u hier graag over informeren en meedenken over het tot stand komen van het maatwerkprotocol! 

Voor extra informatie over maatwerkprotocollen mailt u naar protocollen@healthbase.nl

Indien u gebruik maakt van de aanvullende slimme protocollen module kunt u meerdere dagcurves invullen in het glucose dagcurve protocol. Deze aanvullende module kunt u via onze ICT-partner PharmaPartners afnemen. Kijk hiervoor op www.pharmapartners.nl

Alle metingen die de patiënt zelf verricht, worden in het diagnostisch dossier in een aparte categorie weergegeven. Deze kunt u vinden door boven aan in het tabblad van het diagnostisch dossier (net onder het woord diagnostisch dossier) het vakje ‘zelfmetingen’ aan te vinken (na lab. uitslagen, lich. onderzoek, anamnese en overige). Na het aanvinken vindt u deze categorie onderaan uw scherm.

Het kan voorkomen dat u het vakje ‘zelfmetingen’ niet kunt vinden, doordat u op een kleiner scherm werkt. U kunt dan Medicom opnieuw opstarten of het scherm eenmalig verkleinen en daarna weer maximaliseren. Indien het vinkje nog niet verschijnt kunt u het beste contact opnemen met onze IC-partner PharmaPartners.

Inhoudelijk is er geen verschil in de Basis of Slimme protocollenmodule. Ook hebben de protocollen dezelfde naamgeving. Het verschil zit in de functionele invulling van de module. Zo verschilt de manier waarop de protocollen ingevuld, aangepast, gepresenteerd en ingelezen worden.

De Slimme protocollenmodule biedt nog meer werkgemak en additionele functionaliteit voor de gebruiker. Bij de Slimme protocollenmodule wordt meer de focus gelegd op het juist invoeren van de indicatoren gerelateerd aan de ketenzorg, om zo goed mogelijk te kunne registreren. Tevens worden de antwoorden vanuit het diagnostisch dossier direct overgenomen in het een nieuw protocol. Dit gebeurt niet wanneer u de Basis protocollenmodule heeft, dan moet dit namelijk handmatig. Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om de antwoorden in het protocol te antidateren (datums wijzigen).

Meer over de Slimme protocollen >>

Verslagen

Elk kwartaal komt onze redactiecommissie bij elkaar. De verslagen van de redactiecommissievergaderingen kunt u opvragen via secretariaat@healthbase.nl

Martine Vink
Martine Vink
Farmakundige
Wouter Schuurman
Wouter Schuurman
Huisarts

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze zorgprotocollen?