Sander Borgsteede op04 augustus 2016
  • Medicatiebewaking
  • Health Base

Begrijpelijke etikettekst verbetert geneesmiddelgebruik

Health Base gaat onderzoek doen om de begrijpelijkheid van etiketteksten van geneesmiddelen te verbeteren. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en vindt plaatst in samenwerking met de VU, de KNMP, het Nivel, Pharos en het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel.

Het doel van het project is om etiketteksten te optimaliseren, zodat patiënten ze beter begrijpen en het geneesmiddelgebruik verbetert. Met dit project combineert Health Base twee belangrijke expertises: onderbouwde, praktisch toepasbare medicatiebewaking en begrijpelijke patiënteninformatie.

Innamemoment

Projectleider Sander Borgsteede van Health Base licht toe: “Een voorbeeld van een aspect wat we gaan onderzoeken is het innamemoment. Uit internationaal onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ‘1 maal daags 's ochtends 1 tablet en 1 maal daags 's avonds 1 tablet’ beter begrepen wordt dan ‘2 maal daags 1 tablet’. We zullen onderzoeken of een specifiekere aanduiding van het innamemoment leidt tot beter begrip van de etikettekst.” 

Doseeradviezen

De uitkomsten van het onderzoek komen ter beschikking aan zorgverleners en patiënten. Borgsteede: ‘We gaan een richtlijn schrijven voor het opstellen van etiketteksten, en een handleiding voor het toepassen van doseeradviezen op het etiket. Ook ontwikkelen we een e-learning voor zorgverleners over het vertalen van doseerinstructies op het recept naar begrijpelijke etiketteksten. Patiënten zullen informatie krijgen via een e-learning, met als doel het bevorderen van zelfmanagement van geneesmiddelengebruik.”  

Database

Health Base zal de geoptimaliseerde etiketteksten verwerken in de Pharmabase. Dit is de database van Health Base voor het samenstellen van informatie voor zorginformatiesystemen.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via