Door Health Base op 01 december 2017
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Melding van de maand

Doseringscontrole amoxicilline conform Kinderformularium?

“Sluit de doseringscontrole in Pharmacom voor amoxicilline aan op de adviezen uit het Kinderformularium?” 

Het Kinderformularium heeft de adviezen voor de amoxicillinedosering in juni 2017 aangepast, maar dit heeft geen gevolgen voor de doseringscontrole in Pharmacom.

Advies Kinderformularium 

In het Kinderformularium wordt onderscheid gemaakt tussen normale en ernstige infecties, waarbij het doseringsadvies bij normale infecties lager ligt (40-60mg/kg/dag) dan bij ernstige infecties (80-90 mg/kg/dag).

Controle in Pharmacom

De doseringscontrole in Pharmacom is ingevuld als 40-90mg/kg/dag en volgt hiermee de adviezen van de fabrikant (SPC) en van de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB). Het doseeradvies van het Kinderformularium is op de volgende manier in de doseringscontrole verwerkt:

Voor de invulling van de minimum- tot normdosering is 40-60mg/kg/dag aangehouden, conform het advies voor normale infecties. Vanaf de normdosering tot de maximumdosering is het doseeradvies maximaal 90 mg/kg/dag geldig voor ernstige infecties. Zodra de normdosering overschreden wordt, verschijnt er een signaal dat de aangeschreven hoeveelheid hoger is dan de hoogste normale dagdosering. Dit houdt in dat een gebruik is gekozen dat hoger ligt dan de dagdosering bij normale infecties, maar wel geldt voor ernstige infecties. Zodra de maximumdosering overschreden wordt, wordt ook dit met een signaal aangegeven in het aanschrijfscherm.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via