Door Health Base op 01 december 2018
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • GIP

Nieuwe patiënteninformatie en etikettekst bij hydrochloorthiazide

Op basis van nieuwe risico-informatie van het CBG over hydrochloorthiazide zijn de GIP en de gebruikswaarschuwingen op het etiket aangepast. Health Base heeft hiervoor advies gevraagd aan de Redactiecommissie Medicatiebewaking (RCMB) en de Redactiecommissie Patiëntinformatie (RCPI).

Gebruikswaarschuwing etiket

Health Base neemt de gebruikswaarschuwing ‘De huid beschermen tegen de zon’ op op het etiket van hydrochloorthiazide bevattende producten in verband met het verhoogde risico op huidkanker. Pharmacom toont de gebruikswaarschuwingen van het etiket ook in het eerste uitgiftebegeleidingsscherm.

GIP

In de GIP-rubriek ‘Het gebruik’ is opgenomen: ‘Bescherm de huid tegen de zon. Bij lang gebruik is de huid namelijk gevoeliger voor schade door de zon. Ga ook niet onder de zonnebank.’ In de rubriek ‘Gebruik met uw andere ziekten of klachten’ staat huidkanker (nu of in het verleden) onder het kopje ‘Let op bij’, omdat dat een reden is het gebruik van hydrochloorthiazide te bespreken met de arts.

Risico-informatie CBG

De risico-informatie van het CBG vermeldt dat in een studie is aangetoond dat hydrochloorthiazide het risico op het ontstaan van bepaalde vormen van huidkanker verhoogt bij langdurig gebruik. Het mogelijk verklarend mechanisme is fotosensibiliteit, waardoor hydrochloorthiazide de huid gevoeliger kan maken voor UV-straling.

Advies redactiecommissies

Health Base heeft aan de RCMB en aan de RCPI advies gevraagd hoe om te gaan met de risico-informatie rondom hydrochloorthiazide en huidkanker. Het advies van de RCMB was om de bovengenoemde gebruikswaarschuwing op het etiket op te nemen. De RCPI heeft geadviseerd een verhoogd risico op huidkanker niet expliciet te benoemen in de GIP. Een verhoogd risico op huidkanker leidt mogelijk tot onrust bij patiënten, terwijl er geen ander beleid is om huidkanker te voorkomen dan de nu al geldende algemene richtlijnen over verstandig zonnen. Daarbij blijft dat het risico op hart- en vaatziekten bij het niet gebruiken van hydrochloorthiazide groter is dan het risico op huidkanker bij wel gebruiken van hydrochloorthiazide.

Mogelijk gelden bovengenoemde maatregelen ook voor de andere thiaziden. Dit zal verder uitgezocht worden op basis van beschikbare literatuur.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via