Marleen Olthoff op27 februari 2018
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Melding van de maand

Protonpompremmers en inname met melk

“Waarom verschijnt er geen waarschuwing over innemen met melk op het etiket van maagsapresistente tabletten en capsules van protonpompremmers?”

In de bijsluiter van sommige maagsapresistente (MSR) tabletten en capsules van protonpompremmers wordt vermeld dat het niet ingenomen mag worden samen met melk. Waarom waarschuwt Health Base hier niet voor op de etiketten van deze geneesmiddelen? 

SPC’s van protonpompremmers

De SPC’s van de protonpompremmers variëren in hun advies over de manier van innemen. In sommige SPC’s wordt duidelijk genoemd dat het niet mag met melk, in andere wordt geen expliciete melding gedaan over innemen met melk of melkproducten. Indien inname met melk wordt afgeraden, wordt er vaak geen reden genoemd. 

MSR coating van geneesmiddelen

De MSR coating van geneesmiddelen is bedoeld om het geneesmiddel pas in de darm te laten vrijkomen. De reden hiervan kan zijn dat een instabiel geneesmiddel niet wordt aangetast door maagsappen, of dat juist het maagslijmvlies beschermd wordt tegen irriterende geneesmiddelen. Daarnaast kan het zijn dat de werking van het geneesmiddel lokaal is gewenst in de darm, en dat het middel daarom pas daar mag vrijkomen. 

pH

Het oplossen van de coating gebeurt onder andere onder invloed van de pH. In de maag is het milieu zuur, in de darm juist meer basisch. De pH van melk is licht zuur en ligt tussen de 6 en 7, en is daarmee minder zuur dan de pH van de maag, die tussen de 1,3 en 3,5 ligt. Theoretisch gezien kan dit een effect hebben op de coating van de capsule of tablet. 

Klinisch relevant effect

In de literatuur is tot nu toe geen bewijs gevonden dat het innemen van maagsapresistente protonpompremmers met melk daadwerkelijk een klinisch relevant effect heeft op de uiteindelijke werking van het geneesmiddel. Daarom is een waarschuwing voor de patiënt niet nodig.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via