Door Health Base op 27 februari 2018
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom
  • GIP

Vanaf april nieuwe etiketteksten in Pharmacom en Medicom

Vanaf april worden nieuwe etiketteksten toegepast in Pharmacom en Medicom. Het gaat om zowel gebruiksadviezen en -waarschuwingen als om doseercodes. De aanpassingen worden automatisch met de bestandsuitlevering van april gerealiseerd.

Health Base heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan het optimaliseren van de etiketteksten, zodat patiënten ze beter begrijpen en het geneesmiddelgebruik verbetert. Dit komt voort uit het onderzoek van Ekram Maghroudi van Health Base naar de begrijpelijkheid van etiketteksten van geneesmiddelen.

Wat verandert er?

Bij de doseercodes gaat het om wijzigingen van tekstuele aard. Bij de gebruiksadviezen- en waarschuwingen zijn alle bestaande teksten herzien op mogelijke verbeteringen. Vaak was het mogelijk om de informatie in eenvoudigere woorden weer te geven. Soms zijn adviezen gesplitst naar meerdere regels, omdat sommige adviezen met een dubbele boodschap niet goed begrepen werden. Ook zijn er adviezen komen te vervallen.

Commentaren Medicatiebewaking online

De verbeterde gebruiksadviezen en –waarschuwingen en de achtergrondinformatie hierbij, worden ook op Commentaren Medicatiebewaking online verwerkt. Deze wijzigingen volgen binnenkort.

Ondersteunend materiaal

Health Base stelt de volgende ondersteunende materialen ter beschikking om het gebruik van de juiste doseercodes te bevorderen:

Meer (achtergrond)informatie

Voor meer informatie zie de achtergrond artikelen over de verbeterde gebruiksadviezen en -waarschuwingen en over de doseercodes.

Delen via