Door Health Base op 01 september 2018
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom
  • Melding van de maand

Interactie tussen levetiracetam en macrogol?

De bijsluiter van levetiracetam waarschuwt voor verminderde werking bij gelijktijdige inname met het laxeermiddel macrogol. Waarom waarschuwt Health Base hier niet voor?

Fabrikantwaarschuwing

In de bijsluiter van levetiracetam wordt gewaarschuwd dat het middel niet tegelijkertijd mag worden ingenomen met macrogol. De reden dat de fabrikant van levetiracetam waarschuwt voor gelijktijdige inname met macrogol is omdat er enkele meldingen zijn van verminderde werkzaamheid van anti-epileptica in combinatie met macrogol.

Literatuuronderzoek

Er zijn in de literatuur geen studies beschikbaar die klinisch relevante spiegeldalingen aantonen bij gecombineerd gebruik van levetiracetam en macrogol. Er zijn wel enkele ongepubliceerde case-reports beschikbaar, o.a. bij het Lareb, waarin verminderde werking van levetiracetam werd waargenomen in combinatie met macrogol. In deze case-reports waren ook andere risicofactoren aanwezig zoals het gebruik van andere medicatie, waardoor het verminderde effect van levetiracetam niet direct door macrogol verklaard kon worden.

Mechanisme

Het mechanisme achter de eventuele interactie is nog niet opgehelderd. Het is mogelijk dat macrogolen de verblijfsduur van levetiracetam in de darm verkorten, waardoor de absorptie verminderd is. Levetiracetam wordt echter snel geabsorbeerd, heeft een biologische beschikbaarheid van 100% en de absorptie is niet afhankelijk van voedsel(1) dus het is de vraag of de kortere verblijfsduur inderdaad van invloed is.

Samenvattend wordt in verband met de beperkte bewijslast in de literatuur voor een interactie en een onopgehelderd mechanisme levetiracetam niet bewaakt met macrogol.

1. Productinformatie Keppra (levetiracetam). EMA Product Information (NL); 01/06/2018

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via