Eric Hiddink op05 november 2019
  • Health Base
  • Pharmacom
  • GIP

Apotheekinterventie MeMO opgenomen in NICE-richtlijn

Het Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE) heeft de apotheekinterventie MeMO in haar richtlijn opgenomen.
De richtlijn bevat effectieve en doelmatige interventies voor het voorkomen van spoedzorg en acute ziekenhuisopnames.

MeMO (Medicatie Monitoring en Optimalisatie) is een Nederlandse apotheekinterventie voor het bevorderen van therapietrouw bij chronisch geneesmiddelgebruik1. NICE beoordeelde MeMO als klinisch relevant en kostenbesparend. Health Base en de Rijksuniversiteit Groningen hebben de MeMO werkwijze ontwikkeld en getoetst. In samenwerking met PharmaPartners is MeMO in de praktijk gebracht via het AIS Pharmacom. De uitgiftebegeleiding en voorlichting over geneesmiddelen met de GIP binnen Pharmacom zijn ook onderdeel van MeMO. 

Ziekenhuisopname

NICE heeft voor richtlijn NG942 onderzocht welke interventies effectief en doelmatig zijn om ziekenhuisopnames te voorkomen. Hierbij is gekeken naar interventies van artsen, (wijk)verpleegkundigen, paramedici en apothekers in verscheidene omgevingen. De apotheekinterventies werden beoordeeld aan de hand van de vraag: “Hebben interventies van eerstelijns apothekers klinische voordelen, en zijn ze kosteneffectief, bij patiënten met het risico op acute medische problemen, met de verdenking op acute medische problemen of met bevestigde acute medische problemen?”

FPZ-interventies

Naast MeMO beoordeelde NICE drie andere Nederlandse apotheekstudies3,4,5 als klinisch relevant. Op basis van de richtlijn adviseert NICE om patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van acute medische problemen de FPZ-interventies aan te bieden. Dit kan plaatsvinden in de openbare apotheek of door een apotheker vanuit de huisartsenpraktijk.

Literatuur en links

  1. Vegter S, Oosterhof P, van Boven JF, Stuurman-Bieze AG, Hiddink EG, Postma MJ. Improving adherence to lipid-lowering therapy in a community pharmacy intervention program: a cost-effectiveness analysis. Journal of Managed Care and Specialty Pharmacy. 2014; 20(7):722-7322.
  2. Emergency and acute medical care in over 16s: service delivery and organisation NICE guideline 94. Chapter 10 Community-based pharmacists. March 2018  https://www.nice.org.uk/guidance/ng94/evidence/1-guideline-introduction-pdf-47888184623.
  3. Leendertse AJ, de Koning GHP, Goudswaard AN, Belitser SV, Verhoef M, de Gier HJ et al. Preventing hospital admissions by reviewing medication (PHARM) in primary care: an open controlled study in an elderly population. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2013; 38(5):379-3874.
  4. Leendertse AJ, de Koning FHP, Goudswaard AN, Jonkhoff AR, van den Bogert SCA, de Gier HJ et al. Preventing hospital admissions by reviewing medication (PHARM) in primary care: design of the cluster randomised, controlled, multi-centre PHARM-study. BMC Health Services Research.2011; 11:45.
  5. Bouvy ML, Heerdink ER, Urquhart J, Grobbee DE, Hoes AW, Leufkens HGM et al. Effect of a pharmacist-led intervention on diuretic compliance in heart failure patients: a randomized controlled study. Journal of Cardiac Failure. 2003; 9(5):404-411

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via