Plonja Gudde op01 oktober 2019
 • Pharmacom
 • GIP

Opsporen medicatieproblemen met tweede uitgiftebegeleiding

De tweede uitgiftebegeleidingsregels (TUB) in Pharmacom zijn vanaf 1 oktober aangepast op basis van het TRIAGE-instrument. Met de vragen uit dit instrument komen problemen met medicatiegebruik sneller aan het licht.

In Pharmacom verschijnen bij het tweede apotheekbezoek voor een nieuw geneesmiddel de aandachtspunten voor tweede uitgiftebegeleiding (TUB). Vanaf oktober heeft Health Base de TUB aangepast naar methodiek van het TRIAGE-instrument. Dit instrument ondersteunt apothekersassistenten om tijdens een baliegesprek problemen met het medicijngebruik op te sporen. 

In de oktober is de tweede uitgiftebegeleiding van de volgende groepen gewijzigd:

 • Cholesterolverlagers
 • Bloedverdunners
 • Bisfosfonaten
 • Hartvaatmiddelen: bètablokkers, diuretica, RAS-remmers, calcium-antagonisten en combinaties daarvan. 
Overzicht TUB-vragen in Pharmacom Doelstelling TUB-vragen

Per geneesmiddel

Health Base stemt de vragen in de tweede uitgiftebegeleiding specifiek af op het geneesmiddel. Een afsluitend “Welke vragen heeft u nog”? is ook standaard opgenomen in de nieuwe TUB. In de achtergrondinformatie bij de TUB-regel in Pharmacom is ook het doel van de vraag opgenomen.
NB Verschijnen er bij u in het Pharmacom-scherm behalve de TUB-teksten van Health Base de volgende regels? 

 • Klachten verminderd: ‘Vraag of klachten zijn verminderd” en/of
 • Last bijwerkingen: “Optreden eventuele bijwerkingen besproken?”

Dan heeft u 2 standaard TU-vragen aan staan. Deze kunt u uitzetten via 'Onderhoud apotheken' onder 'Opties bij TU-begeleiding'.

TRIAGE-instrument 

De nieuwe opzet van de TUB is gebaseerd op de vragenset uit het TRIAGE-instrument. Dit is in 2018 ontwikkeld door het Nivel samen met andere partijen, zorgverleners en patiënten als ZonMw-project. TRIAGE heeft twee onderdelen:

 • Een vragenset om medicatiegerelateerde problemen en oorzaken daarvan bespreekbaar te maken. Deze set gaat in op ervaringen, bijwerkingen, opvattingen over het geneesmiddelgebruik en de vraag of iemand nog meer wil bespreken.
 • Een overzicht met passende vervolgacties.

Apothekersassistenten

Health Base heeft de verbetering doorgevoerd in overleg met de Redactiecommissie Patiënteninformatie (RCPI). Deze gaf in april het advies dat apothekersassistenten voornamelijk meer handvatten kunnen gebruiken om medicatiegerelateerde problemen op te sporen.
Health Base zal in de komende maanden de TUB van de meest uitgegeven medicijnen aanpassen. De huidige tweede uitgiftebegeleidingsmodule is niet geschikt voor integratie van de vervolgacties uit TRIAGE.

 • Ellen Davidse Apotheker
 • Daphne Ensink Apotheker
 • Plonja Gudde Apotheker
 • Channah de Haas Apotheker
 • Gerrianne Mensink Apotheker
 • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via