Door Health Base op 07 november 2019
  • Medicatiebewaking
  • Zorgprotocollen
  • Pharmacom
  • GIP

Verwerking nieuwe LAN-protocollen corticosteroïdneussprays

Health Base heeft de nieuwe LAN-protocollen voor neussprays met corticosteroïden verwerkt in haar zorginformatie. Veel patiënten gebruiken deze neussprays verkeerd, dus goede voorlichting is belangrijk. De inhoud van de protocollen is verwerkt in de GIP, de gebruiksadviezen op het etiket zijn aangepast en de LAN-protocollen staan in de protocollenmodule van Pharmacom. 

Long Alliantie Nederland (LAN) heeft in samenwerking met het Medisch Centrum Leeuwarden protocollen ontwikkeld voor neussprays met corticosteroïden. De protocollen zijn opgesteld omdat in de praktijk veel patiënten deze neussprays verkeerd gebruiken. Hierdoor kunnen bijwerkingen zoals neusbloedingen ontstaan. Bovendien zijn de toedieninstructies in de bijsluiters van de diverse neussprays niet allemaal hetzelfde. Dit is verwarrend voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Eenduidige instructies zijn daarom belangrijk.

Twee protocollen

Er zijn twee verschillende protocollen ontwikkeld: een voor de reguliere neussprays en een aparte voor de Avamys® neusspray. Deze laatste heeft een afwijkend soort flesje en daarom een andere gebruiksaanwijzing. In de protocollen komen het gebruiksklaar maken van de spray, het vooraf schoonmaken van de neus, de juiste houding bij het toedienen van de spray en het schoonmaken van de neusspray aan bod. De protocollen zijn te vinden op www.inhalatorgebruik.nl. Later volgen ook instructiefilmpjes.

De protocollen zijn opgesteld door de LAN Werkgroep Protocollen. In deze werkgroep zitten onder andere artsen, apothekers en longverpleegkundigen. Ook Health Base
is bij de werkgroep betrokken.

Patiënteninformatie

Health Base heeft de inhoud van de protocollen verwerkt in de Geneesmiddelinformatie voor de patiënt (GIP) van de diverse corticosteroïden. Hierdoor is ook de uitleg in de GIP uniform voor de verschillende neussprays. Ook de gebruiksadviezen op het etiket zijn aangepast.

Protocollen

In de protocollenmodule van Pharmacom zijn de LAN-protocollen te vinden onder de namen:

  • Checklist corticosteroid Avamys
  • Checklist corticosteroid neusspray 

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via