Door Health Base op 29 november 2019
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Adviezen CI Morbide obesitas beschikbaar

Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de effecten van morbide obesitas op geneesmiddelen. Voor sommige geneesmiddelen zijn specifieke adviezen nodig. De eerste adviezen zijn per 1 december beschikbaar in Pharmacom en Medicom.

De contra-indicatie Morbide obesitas is van toepassing op personen met een BMI groter of gelijk aan 40. Morbide obesitas veroorzaakt anatomische en fysiologische veranderingen, die van invloed kunnen zijn op de farmacokinetiek en farmacodynamiek van geneesmiddelen. Daarom is het van belang om rekening te houden met een mogelijk gewijzigde geneesmiddelrespons bij deze patiënten. In Pharmacom en Medicom kunt u deze contra-indicatie vastleggen op CI 116.

De nieuwe adviezen hebben betrekking op de volgende geneesmiddel(groepen): DOAC’s, ciprofloxacine, heparines en piperacilline/tazobactam. Ook zijn er enkele geneesmiddelen beoordeeld waarbij blijkt dat geen dosisaanpassing nodig is.

Commentaren Medicatiebewaking

De geneesmiddelen worden beschreven in het hoofdstuk Morbide obesitas op www.commentarenmedicatiebewaking.nl. Ook achtergrondinformatie over de veranderingen in farmacokinetiek en –dynamiek door morbide obesitas is te vinden in de online versie van commentaren medicatiebewaking. 

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via