Door Health Base op 02 december 2019
 • Medicatiebewaking
 • Pharmacom
 • Medicom

Nieuwe interacties beschikbaar

In de medicatiebewaking van Health Base zijn per december 6 nieuwe interacties opgenomen. Ook de informatie op CM online is bijgewerkt naar de laatste inzichten.

 • 496 selexipag – CYP2C8-remmers
  Deze interactie is opgenomen in verband met een verhoogde kans op bijwerkingen, zoals hoofdpijn, misselijkheid en braken bij de combinatie van selexipag met CYP2C8-remmers.

 • 497 selexipag – rifampicine
  Rifampicine kan zorgen voor verlaagde spiegels van selexipag en daarmee een kans op vermindering van het therapeutisch effect waardoor dosisaanpassing van selexipag mogelijk nodig is.

 • 498 hydroxychloroquine – QT-verlengende middelen
  De internationale bron CredibleMeds heeft de risicoclassificatie van hydroxychloroquine aangepast van conditioneel risico op TdP (Klasse III) naar Risico op TdP (Klasse I). In deze interactie wordt hydroxychloroquine bewaakt met andere QT-verlengende middelen met een bekend risico op TdP ((Torsades de Pointes).

 • 499 dapson – rifamycines
  Dapson wordt in deze interacties bewaakt met de rifamycines, in verband met kans op een verminderd therapeutisch effect van dapson en toxiciteit als gevolg van een stapeling van een metaboliet.

 • 800 flucloxacilline – voriconazol
  Flucloxacilline kan de spiegels van voriconazol laten dalen, tot mogelijk subtherapeutisch niveau. Het advies is om één van beide middelen te vervangen door een alternatief.

 • 801 tricyclische antidepressiva – valproïnezuur
  Valproïnezuur kan zorgen voor verhoging van de plasmaspiegel van het antidepressivum met kans op toxiciteit. Wanneer valproïnezuur en een tricyclisch antidepressivum worden gecombineerd, dan is het advies voorzichtig te doseren en de bijwerkingen te monitoren.
 • Leonie Bogaard Apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kayan Tsoi Apotheker
 • Marijn Zeemeijer Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via