Door Health Base op 26 februari 2019
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Breng mensen met levercirrose op tijd in beeld

Een leverfunctiestoornis is alleen relevant voor de veiligheid en dosering van geneesmiddelen wanneer er sprake is van levercirrose. In alle andere gevallen is een (tijdelijke) leverfunctiestoornis niet relevant voor de medicatiebewaking. Dit is een van de uitkomsten van het project ‘geneesmiddelen bij levercirrose’.

Health Base adviseert om aan mensen met levercirrose de contra-indicatie 111 levercirrose toe te kennen. De bestaande contra-indicatie 32 leverfunctiestoornissen kan verwijderd worden, en komt per 1 september 2019 te vervallen. Health Base ondersteunt apotheken hierbij met FTO-materiaal.

Eenmalig verhoogd ALAT/ASAT vervuilt patiëntenbestand

Afgelopen jaren hebben veel mensen onterecht de contra-indicatie leverfunctiestoornissen gekregen. De contra-indicatie werd toegepast in zeer uiteenlopende gevallen, waaronder mensen met eenmalig verhoogde labwaarden zoals ALAT/ASAT. Door deze vervuiling van de database gaf de contra-indicatie leverfunctiestoornissen veel onterechte signalen. Dit was een belangrijke reden om specifieke adviezen te ontwikkelen voor geneesmiddelen bij levercirrose.

Ondersteuning apotheken met FTO-materiaal

Veel apotheken zijn het afgelopen jaar aan de slag gegaan met het onderwerp geneesmiddelen bij levercirrose. Ze werden hierbij ondersteund door de website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl en de adviezen vanuit Pharmacom en Medicom. Ook hebben veel zorgverleners gebruik gemaakt van FTO-materiaal over het toepassen van de geneesmiddeladviezen bij levercirrose. Dit materiaal bevat een powerpointpresentatie, een document met achtergrondinformatie en een handleiding voor het opschonen van de contra-indicatie ‘leverfunctiestoornis’ in het apotheekinformatiesysteem. Op de website van levercirrose is dit materiaal gratis te downloaden onder het kopje ‘Kennis’.

CI 32 leverfunctiestoornissen niet meer vast te leggen per 1 maart 2019

Vanaf 1 maart 2019 is het niet meer mogelijk om leverfunctiestoornissen (CI 32) vast te leggen in Pharmacom en Medicom. Wanneer er sprake is van levercirrose, legt u levercirrose (CI 111) vast. Of een patiënt levercirrose heeft, is vaak bekend bij de huisarts, en in ieder geval bij de Maag-Darm-Leverarts. Om te bepalen welke geneesmiddelen gebruikt kunnen worden, is ook de ernst van de levercirrose van belang. Deze wordt met de Child-Pugh classificatie uitgedrukt als lichte (A), matige (B) of ernstige (C) cirrose.

CI 32 leverfunctiestoornissen vervalt per 1 september 2019

Vanaf 1 september 2019 zal leverfunctiestoornissen (CI 32) vervallen. Dat betekent dat er geen medicatiebewaking meer plaats vindt bij patiënten met deze contra-indicatie. We raden u aan om na te gaan welke patiënten daadwerkelijk levercirrose hebben en deze tijdig om te zetten naar levercirrose (CI 111).

  • Sander Borgsteede Apotheker
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via