Door Health Base op 04 februari 2019
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • GIP

Etikettekst flucloxacilline aangepast voor beter begrip

Health Base heeft een nieuwe etikettekst opgesteld over het innemen van flucloxacilline. Dit naar aanleiding van onderzoek in apotheken. De nieuwe etikettekst luidt: ‘Op lege maag of 2 uur na eten innemen. Na innemen 1 uur niet eten.’ Voor een goede begeleiding van patiënten bij het op het juiste moment innemen van geneesmiddelen, is naast een etikettekst een mondelinge en schriftelijke instructie essentieel.

Onderzoek in apotheken

Naar aanleiding van het project Begrijpelijke Etiketteksten was de etikettekst van flucloxacilline aangepast naar ‘2 uur voor innemen niet eten. Na innemen 1 uur niet eten’. Het eerste deel van deze tekst was moeilijk te begrijpen. Daarom zijn in twee apotheken interviews gehouden met patiënten, apothekersassistenten en apothekers. Een aantal opties uit dit onderzoek is voorgelegd aan de Redactiecommissies Medicatiebewaking (RCMB) en Patiënteninformatie (RCPI) en aan de leden van de Projectgroep Begrijpelijke Etiketteksten. De zin is nu positief geformuleerd en de patiënt hoeft niet in het verleden te denken. Nadeel is dat er een of- constructie is geïntroduceerd. Dit was nodig omdat flucloxacilline tot 4 keer daags ingenomen kan worden. Door het zinsdeel ‘op een lege maag’ is het duidelijk dat dit ook direct na het opstaan mag gebeuren.

Informatie in de bijsluiter

De nieuwe etikettekst is gebaseerd op het advies dat vermeld is in de bijsluiter. Daar staat: ‘Op lege maag innemen, bijvoorbeeld 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd innemen’. In dit advies lijkt een keuze te zitten, terwijl voor goede opname van het middel voor én na het innemen van flucloxacilline niet gegeten dient te worden. De nieuwe etikettekst van Health Base probeert dit duidelijk te maken en is daarom opgedeeld in twee zinnen.

Innamemomenten in de GIP

Ook in de GIP is de nieuwe formulering overgenomen. De RCPI heeft tevens aangeven dat het belangrijk is mondeling een innameschema op maat met de patiënt af te stemmen. Dit is verwerkt in de GIP en in de uitgiftebegeleiding. Daarnaast is in de GIP van de capsules een voorbeeld innameschema bij 4 maal daagse inname opgenomen.

Innameschema

Leerpunt uit het project is dat de etikettekst onvoldoende is om te informeren over gescheiden inname van geneesmiddel en eten. Deze informatie is ingewikkeld en dient te worden ondersteund door mondelinge en schriftelijke voorlichting. Het is daarom belangrijk dat het etiket, de uitgiftebegeleiding en geneesmiddelinformatie voor de patiënt (GIP) elkaar aanvullen. Idealiter zou ook een individueel innameschema opgesteld kunnen worden in samenspraak met de patiënt. Dit voor een optimale begrijpelijkheid en daardoor een optimale therapie. Deze informatiebronnen moeten met de voorlichting van de zorgverleners de patiënt ondersteunen in het juist gebruiken van medicijnen.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via