Door Health Base op 03 juni 2019
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

Artsenbrief informatie BOS-tekst vervallen

Het is sinds 1 juni 2019 niet meer mogelijk om in Pharmacom een artsenbrief op te stellen op basis van de BOS-tekst. Dit kon voorheen wel bij een klein aantal BOS-teksten, maar deze teksten werden inhoudelijk niet onderhouden. Omdat er weinig gebruikt gemaakt werd van deze functionaliteit, is in overleg met de Redactiecommissie Medicatiebewaking besloten om de uitlevering van de verouderde informatie bij de BOS-teksten te stoppen. Artsenbrieven moeten daarom voortaan bij alle BOS-teksten handmatig opgesteld worden. 

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via