Door Health Base op 01 juli 2019

CM update: nieuwe, gewijzigde en vervallen interacties

De medicatiebewaking van Health Base is volledig geüpdatet. Ook CM online is bijgewerkt naar de laatste inzichten en daarmee geactualiseerd. De wijzigingen zijn per 1 juli zichtbaar op de website van CM online.

Nieuwe interacties

De Medicatiebewaking bevat 5 nieuwe interacties:

 • IA 319: Mexiletine – Theofylline. Deze interactie is opgenomen in verband met het opnieuw in de handel komen van mexiletine. Mexiletine kan de plasmaspiegel van theofylline verhogen, waardoor de kans op theofyllinetoxiciteit toeneemt.
 • IA 492: Thyreomimetica – kaliumbinders. De interactie is opgenomen in verband met kans op hypothyreoïdie vanwege daling van plasmaspiegels van thyreomimetica.
 • IA 493: Naloxegol - CYP3A4-remmers. Naloxegol wordt voornamelijk gemetaboliseerd door het cytochroom P450 iso-enzym CYP3A4. Remming van CYP3A4 leidt tot toename van blootstelling aan- en daarmee toxiciteit van naloxegol.
 • IA 494: Carbamazepine - fenobarbital /primidon. Deze middelen werden onderling al bewaakt in interactie 208 (carbamazepine –enzyminductoren). Nu zijn zein een aparte interactie opgenomen omdat de spiegels van zowel carbamazepine, fenobarbital als primidon kunnen dalen. IA 208 is unidirectioneel; alleen de spiegels van carbamazepine dalen.
 • IA 495: Voriconazol – enzyminductoren. Het antimycotisch effect van voriconazol kan verdwijnen wanneer het toegepast wordt met enzyminductoren. Bij combinatie met carbamazepine en fenytoine kan mogelijk de plasmaspiegel van deze middelen dalen. Deze middelen werden hiervoor al bewaakt in interactie 230 (posa-/voriconazol – enzyminductoren).

Vervallen interacties

Een aantal interacties is vervallen:

 • IA 76: Heparine – Acetylsalicylzuur. De reden voor het vervallen is dat het risico op bloedingen al ondervangen wordt door bewaking via de PD-module.
 • IA 182: Tramadol – Enzyminductoren. De interactie is komen te vervallen na herbeoordeling van de bewijslast.
 • IA 154: Anticonceptiva – Azoolantimycotica: De reden voor het vervallen is het ontbreken van voldoende bewijs voor een klinisch relevant effect. Daarnaast is deze interactie vervallen omdat sinds de gewijzigde NHG standaard Hormonale anticonceptie (2011), in de BOS-tekst alleen nog werd gewaarschuwd voor de mogelijkheid op ontregeling van de menstruatiecyclus. De betrouwbaarheid van het anticonceptivum wordt niet beïnvloed. Omdat er geen klinisch relevant effect is tussen de geneesmiddelen wordt de combinatie van deze geneesmiddelen niet meer als interactie gesignaleerd.

Gewijzigde interacties

De volgende belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd:

 • IA 288 methadon - enzyminductoren: De titel van deze interactie is gewijzigd naar morfinomimetica – enzyminductoren. Aan deze interactie zijn buprenorfine, fentanyl en oxycodon toegevoegd.
 • Bosentan is als nieuwe standaard enzyminductor toegevoegd aan diverse interacties met enzyminductoren.

 

 • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
 • Suzanne de Klerk apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via