Door Health Base op 08 juli 2019
  • GIP
  • Medicatiebewaking

“Medicatiebewaking moet begrijpelijk in de GIP staan”

Health Base voert jaarlijks in juli een grote update door in alle kennisbestanden. Met de medicatiebewaking als uitgangspunt actualiseert Health Base ook de andere kennisproducten. Daphne Ensink, apotheker Patiënteninformatie, vertelt wat dit betekent voor de GIP, de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt.

Impact op de GIP

Jaarlijks levert Health Base in de maand juli de volledig geactualiseerde medicatiebewaking uit. Deze vormt de basis voor een belangrijk deel van de Health Base zorginformatie. “Voor het team Patiënteninformatie betekent dit dat we in juni alles nalopen,” vertelt Daphne Ensink. “Zodra de wijzigingen in de medicatiebewaking bekend zijn, gaat ons team aan de slag. We controleren de impact op de GIP op basis van alle gewijzigde bewakingsgegevens, zoals interacties en contra-indicaties. Verandert bijvoorbeeld het advies bij een contra-indicatie bij een bepaald medicijn, dan controleren wij of we de informatie in de GIP-rubriek ‘Gebruik bij uw andere ziekten of klachten’ nog klopt. En of we het bewakingstekstblok dat in een geïndividualiseerde GIP kan worden afgedrukt, moeten aanpassen.”

Ook Uitgiftebegeleiding

“Naast de juiste informatie rond interacties en contra-indicaties moet de GIP ook goede gebruiksadviezen- en waarschuwingen bevatten,” aldus Daphne Ensink. “Bevat het etiket van een geneesmiddel nieuwe gegevens over het gebruik: dan behoort de GIP voor de patiënt hier ook informatie over te geven. Denk aan een waarschuwing over het gebruik met grapefruitsap of het vermijden van zonlicht.” Eigenlijk is het heel simpel: alles wat de apotheker of arts aan de patiënt vertelt moet de patiënt terug kunnen lezen in de GIP.” Daarnaast past Patiënteninformatie de Uitgiftebegeleiding (voor aan de balie) aan. Zodat de informatie die de apothekersassistent aan de balie vertelt, ook weer actueel is.

Continu verbeteren

Daphne en haar collega’s vertalen alle farmaceutische informatie die relevant is voor de patiënt naar begrijpelijke taal in de GIP. Daphne: “Behalve deze grote jaarlijkse update, verwerken we elke maand allerlei nieuwe informatie in de GIP. Niet alleen op het gebied van medicatiebewaking, maar ook op basis van nieuwe literatuur, gewijzigde inzichten en meldingen van apothekers uit de praktijk. Zo blijft de informatie altijd up-to-date.”

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via