Door Health Base op 20 januari 2020
  • Medicom

Standaard CVRM nu in MedicomSmart

In 2019 is de nieuwe NHG-Standaard CVRM uitgekomen. Sinds kort wordt deze standaard ook ondersteund met kennisregels in MedicomSmart. 

Nieuwe NHG-Standaard CVRM

Bij de nieuwe NHG-Standaard CVRM is de manier van risicoschatten flink gewijzigd. Voordat de (ook gewijzigde) risicotabel wordt ingevuld, worden nu eerst de risicoverhogende co-morbiditeit en sterk risicoverhogende enkele factoren beoordeeld. Daarnaast zijn de streefwaarden veranderd, en is er veel meer aandacht voor een terughoudend medicamenteus beleid bij kwetsbare ouderen en het individualiseren van de streefwaarden

Concrete invulling

Streefwaarden
De individuele streefwaarden voor LDL en systolische bloeddruk zijn zodanig verwerkt dat deze, als ze zijn ingevuld, de standaard streefwaarden uit de NHG-Standaard overrulen. Als ze niet zijn ingevuld, wordt uiteraard gewoon de standaard streefwaarde gehanteerd. U kunt deze waarden invullen via een protocol in Medicom of handmatig in het diagnostisch dossier, of via uw KIS als dat ondersteund wordt.

‘Kwetsbare oudere’
Om een ‘kwetsbare oudere’ te kunnen identificeren, gebruiken we de ICPC’s A49.01 Ouderenzorg en A05 Algehele achteruitgang (in verschillende praktijken nog in gebruik voor kwetsbare ouderen), en diagnostische elementen (in verschillende Medicomprotocollen). Omdat de genoemde ICPC-codes niet een-op-een overeenkomen met kwetsbare ouderen, worden de adviezen geformuleerd als suggesties. Het kan dan voorkomen dat er tegenstrijdige adviezen komen waarbij alleen met kennis van de individuele patiënt te bepalen is wat juist is. Bijvoorbeeld het verhogen van de statine vanwege niet halen van de streefwaarde maar ook stoppen van de statine bij een kwetsbare oudere.

Meer informatie

Wilt u een gedetailleerder overzicht van hoe CVRM met kennisregels ondersteund wordt, of de concrete invulling van de criteria? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

  • Qvinny Leemans Huisarts
  • Chris Tromp Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via