Door Health Base op 01 oktober 2020
  • Pharmacom

Herziening GIP en uitgiftebegeleiding diabetesmiddelen

Deze maand zijn de GIP en uitgiftebegeleiding van de antidiabetica herzien. Hierbij zijn vooral de eerste en tweede uitgiftebegeleiding volledig aangepast.

In overleg met de Redactiecommissie Patiënteninformatie (RCPI) is ervoor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 uit 2019. Zo is er in de uitgiftebegeleiding nu ook aandacht voor zorgen van de patiënt over de behandeling en het effect van gezond leven op medicatiegebruik.

Bij de update van oktober zijn de insulines, metformine, SU-derivaten, DPP4-remmers, repaglinide en pioglitazon herzien. En ook de combinatiepreparaten met metformine. De overige middelen volgen komende maand.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via