Door Health Base op 03 november 2020
  • Pharmacom
  • GIP

Internationale bijwerkingenweek: aandacht voor het melden van bijwerkingen

De eerste week van november 2020 is het internationale bijwerkingenweek. Meer dan 70 landen lanceren deze week een campagne om mensen bewust te maken van bijwerkingen van medicijnen.

Namens Nederland werken het CBG en Lareb mee aan de bijwerkingenweek. Dit jaar ligt de nadruk op het melden van bijwerkingen door zowel zorgverleners als patiënten. Hoe meer mensen bijwerkingen melden, des te meer inzicht wordt verkregen over de risico’s van medicijnen. En hoe meer we weten over de bijwerkingen, des te veiliger patiënten hun medicijnen kunnen gebruiken.

Bijwerkingen in de GIP

Ook Health Base vindt het belangrijk dat patiënten bewust zijn van de mogelijke bijwerkingen van hun medicijnen. En dat zij hun bijwerkingen melden. Informatie over bijwerkingen is dan ook een belangrijke rubriek in de Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt (GIP). De rubriek sluit af met een oproep om bijwerkingen te melden bij het Lareb: ‘Meld ervaringen met bijwerkingen op www.mijnbijwerking.nl. Dit kan helpen informatie over medicijnen te verbeteren.’

Advies bij bijwerkingen

Kenmerkend voor de GIP is dat bij alle bijwerkingen een advies staat. Bijvoorbeeld wat de patiënt zelf kan doen, advies vragen in de apotheek of de arts waarschuwen. Heeft de patiënt last van een bijwerking die niet in de GIP staat? Dan is het advies deze te bespreken met de apotheker of arts.

Er is bewust voor gekozen om de frequentie van de bijwerkingen niet standaard op te nemen in de tekst. Onderzoek laat namelijk zien dat mensen moeite hebben om frequenties juist in te schatten. Ze overschatten vaak het voorkomen van de bijwerking en zijn daardoor angstiger.

Meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen

In de rubriek ‘Bijwerkingen’ staan de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Alle bijwerkingen die vaak of zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1% van de patiënten) staan vermeld. Uitzondering hierop zijn bijwerkingen die niet te merken en/of herkenbaar zijn voor een patiënt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bijwerking als ‘verhoogde leverenzymwaarden’. Bijwerkingen die bij 0,1% tot 1% van de patiënten voorkomen, nemen we op als deze ernstig, levensbedreigend en psychisch belastend zijn. Of als zij een ernstige belemmering zijn voor het dagelijkse functioneren. Voorbeelden van dit soort bijwerkingen zijn depressie en haaruitval.  

 

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via