Door Health Base op 03 november 2020

Conversie CI 9 naar aangepaste CI 6: diabetes mellitus

De huidige contra-indicaties (CI) 6 Diabetes met insulinegebruik en 9 Diabetes zonder insulinegebruik worden medio 2021 samengevoegd tot één CI: CI 6 Diabetes mellitus. U hoeft zelf geen actie te ondernemen, alles verloopt automatisch. Let wel op, vanaf 1 januari 2021 kunt u alleen nog CI 6 vastleggen. CI 9 registraties die al zijn vastgelegd, blijven nog signalen geven tot de conversie medio 2021.

Vereenvoudiging van de bewaking

De nieuwe CI 6 Diabetes mellitus krijgt BOS-teksten waarin onderscheid gemaakt wordt in patiënten die een bloedglucosemeter gebruiken en patiënten die niet over een bloedglucosemeter beschikken. Het al dan niet aanwezig zijn van een dergelijke meter is namelijk de variabele die het advies bepaalt dat bij de terhandstelling gegeven moet worden. De bewaking (basisproducten met deze CI) van de nieuwe CI 6 zal identiek zijn aan die van de oude CI 6 en 9.

Reden wijziging

In het verleden bestonden deze 2 CI’s naast elkaar vanwege de verschillen en lengtebeperkingen in de BOS-teksten bij diabetes mellitus met insulinegebruik en diabetes mellitus zonder insulinegebruik. Ook was er een verschil in bewaakte basisproducten. Inmiddels zijn er geen verschillen in bewaking en lengtebeperkingen meer en kent de uitsplitsing meer nadelen dan voordelen. Denk aan onterechte afleiding van de ene CI terwijl de andere al is vastgelegd. Hierdoor liggen bij veel patiënten beide CI’s vast, wat vermijdbare oversignalering geeft. 

Conversiestappen en logica

De bij patiënten vastgelegde CI’s 9 worden automatisch geconverteerd volgens onderstaande regels:

 • In patiëntendossier staat CI 9 maar geen CI 6:
  CI 6 wordt aangemaakt en CI 9 wordt verwijderd. Bewaking loopt voortaan via CI 6.
 • In patiëntendossier staat CI 6 maar geen CI 9:
  Geen actie, bewaking loopt reeds via CI 6.
 • In patiëntendossier staan zowel CI 6 als CI 9:
  CI 9 wordt verwijderd, bewaking loopt voortaan alleen via CI 6.

Afgeleide contra-indicatie 9 wordt volgens dezelfde logica geconverteerd.
Na afloop van de conversie kunt u in de printmanager lijsten vinden met de omzettingen die bij u zijn gedaan. 

Tijdspad acties

 • Per 1 januari 2021 is alleen nog CI 6 Diabetes mellitus beschikbaar. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om CI 9 nieuw vast te leggen en moet bij nieuwe registraties voor diabetes mellitus-patiënten CI 6 worden vastgelegd.
 • De ICPC-CI-koppeling van T90.02 Diabetes mellitus type 2 verwijst per 1 januari 2021 ook niet meer naar CI 9, maar naar CI 6. CI 9 registraties die al zijn vastgelegd, blijven nog signalen geven tot het moment van de daadwerkelijke conversie medio 2021.
 • CI 9 wordt medio 2021 volledig automatisch geconverteerd naar CI 6. U wordt nog geïnformeerd over de exacte datum waarop deze automatische conversies plaatsvinden.

Samengevat

 • De huidige CI 6 (Diabetes met insulinegebruik) wordt samengevoegd met CI 9 (Diabetes zonder insulinegebruik) tot één CI: CI 6 (Diabetes mellitus).
 • CI 9 wordt medio 2021 volledig automatisch geconverteerd naar CI 6. U hoeft zelf geen acties te ondernemen.
 • CI 6 blijft bestaan in de patiëntendossiers. De Beslis Ondersteunende Teksten (BOS)-teksten tonen vanaf 1 januari 2021 afhandelingen voor zowel patiënten mét als zonder insulinegebruik.
 • In CI 6 en CI 9 worden momenteel dezelfde basisproducten bewaakt. Deze lijst met bewaakte middelen zal daarom ook ongewijzigd voor de nieuwe CI 6 van toepassing zijn. De bewaking voor CI 6 en CI 9 is nu dus identiek en geeft in de praktijk vaak dubbele signalen.
 • De bewaking blijft door de conversies geheel intact.
 • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
 • Suzanne de Klerk apotheker
 • Marleen Olthoff Apotheker
 • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via