Door Health Base op 04 november 2020
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Gewijzigde interactiebewaking G-Standaard heeft géén invloed op de medicatiebewaking in Pharmacom

De afgelopen jaren is het aantal signalen in de medicatiebewaking alleen maar toegenomen met als gevolg dat er signaaldruk kan ontstaan in de apotheek.(1) Om de signaaldruk in de apotheek zo laag mogelijk te houden, is het uitgangspunt van Health Base altijd al geweest dat bewakingssignalen klinisch relevant en afhandelbaar moeten zijn. Om de signaaldruk verder te reduceren zijn slimme modules, zoals BOS/MBJ, in Pharmacom geïntroduceerd waarmee afgehandelde interactie- en contra-indicatie-signalen kunnen worden onderdrukt. Per november 2020 zal de KNMP de bestaande interactiebewaking in een nieuwe structuur op basis van MFB’s uitleveren via de G-Standaard. Hiermee creëert de KNMP mogelijkheden om de interactiebewaking van andere softwarehuizen ook ‘slimmer’ te maken. 

De aangekondigde wijziging heeft geen invloed op de medicatiebewaking in Pharmacom en Medicom, omdat de medicatiebewaking daarin draait op de database van Health Base, de Pharmabase. We merken dat er vanuit de apothekers en artsen behoefte is aan meer inzicht over de wijziging in de G-standaard en de invloed op de medicatiebewaking in Pharmacom. In dit bericht proberen we dit zo duidelijk mogelijk toe te lichten.

Worden er grote verschillen verwacht tussen de interactiebewaking in de G-standaard en in de Pharmabase?


Volgens de berichtgeving van de KNMP betekent de omzetting van de medicatiebewaking naar een MFB-structuur dat overbodige signalen niet meer verschijnen en alleen de relevante signalen over blijven.(2) Het is aan de softwarehuizen om deze nieuwe structuur te implementeren voor een juiste werking van de nieuwe interactiestructuur, én om het verschil in de praktijk te kunnen merken.(3) We zullen daarom de implementatie moeten afwachten om verschillen in de bewaking goed te kunnen beoordelen.   

Slimme ontwikkelingen in de medicatiebewaking in Pharmacom


Health Base werkt samen met PharmaPartners al langer aan de ontwikkeling van slimme modules in de medicatiebewaking van Pharmacom. Hieronder volgen diverse voorbeelden van deze intelligentie binnen Pharmacom.

Onderdrukking van signalen

De huidige medicatiebewaking in Pharmacom biedt een unieke functionaliteit om afgehandelde signalen niet opnieuw te laten verschijnen. Dit wordt ook wel de BOS/MBJ (BeslissingsOndersteunde Schermteksten in combinatie met het MedicatieBegeleidingsJournaal) genoemd. Hierbij wordt de afhandeling gedocumenteerd vastgelegd in het MBJ. Via de BOS/MBJ kunnen signalen onderdrukt worden voor langere tijd. Bij verandering van relevante parameters van de individuele patiënt of na afloop van de onderdrukkingsperiode wordt de onderdrukking automatisch opgeheven.

Raadplegen relevante labwaarden  tijdens signalering

In de BOS/MBJ is het ook mogelijk om bepaalde labwaarden, die voor de interactie relevant zijn, uit het diagnostisch dossier gelijk in het BOS/MBJ-scherm te raadplegen. Denk hierbij aan de nierfunctiewaarden, digoxine-, lithium-, natrium- en kaliumspiegel. De nieuwe labwaardenmodule van Pharmacom zorgt ervoor dat u beschikking heeft over de meest recente labwaarden van de patiëntvanuit de laboratoria in uw regio. Deze labwaarden worden automatisch verwerkt in het diagnostisch dossier van de patiënt.

Eenzijdige bewaking

In Pharmacom wordt een enkele interactie eenzijdig gesignaleerd vanwege de relevantie van het signaal. Dit is het geval bij IA 82 waarbij er geen signaal opkomt bij iemand die een RAAS-remmer gebruikt en start met een diureticum. De G-standaard heeft dit nu als één van de voorbeelden benoemd wat met de nieuwe MFB-structuur mogelijk wordt.

Slimme bewaking bij CI 33 Nierfunctiestoornissen

Een ander voorbeeld van een al langer bestaande intelligente module in Pharmacom is de contra-indicatie nierfunctiestoornissen. In deze module wordt bij de signalering rekening gehouden met de nierfunctie en de daaruit volgende actie. Op het moment dat een geldige waarde aanwezig is in het diagnostisch dossier, die binnen de veilige grenzen valt, dan zal het contra-indicatie signaal (CI 33) niet getoond worden tijdens de receptverwerking. Een voorwaarde hiervoor is dat de waarde niet ouder is dan 6 maanden. Er wordt wel een MBJ-kaart aangemaakt met de melding dat er geen signaal is getoond omdat de waarde binnen de veilige grenzen valt. Daarnaast is het ook binnen deze module mogelijk om signalen na afhandelen voor langere tijd te onderdrukken. Een bestaande onderdrukking wordt ongedaan gemaakt als de waarde meer dan 15% afwijkt van het moment van onderdrukken of als de waarde waarop de bewaking is gebaseerd ouder dan 13 maanden is.

Risico- en preventiesignalen

In Pharmacom is de module Risico en Preventie (RI) beschikbaar om aanvullende bewaking op risicovolle situaties in de apotheek mogelijk te maken, naast de bewaking op interacties, contra-indicaties en overgevoeligheden. Een risicosituatie kan bestaan uit het gebruik van een geneesmiddel, eventueel in combinatie met de leeftijd (boven en/of onder een bepaalde grens) en/of het geslacht van de patiënt. Bij de signalering wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met eventuele pro­fylactische medicatie, door bij aanwezigheid daarvan geen signaal te genereren.

Doseringscontrole

In de doseringscontrole module van Pharmacom wordt een aantal patiëntkenmerken meegenomen zoals leeftijd, gewicht, en lichaamsoppervlakte. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de indicatie van het geneesmiddel waarop de doseringscontrole wordt ingevuld. Indien in Medicom al de juiste indicatie is gekoppeld aan het recept, dan wordt er automatisch gecontroleerd via het juiste doseerschema. Dit gebeurt in het geval van de 23 geneesmiddelen met verplichte indicatie op recept.

Conclusie


Bovenstaande voorbeelden laten zien dat Pharmacom diverse intelligente functionaliteiten biedt in de medicatiebewaking. Met wat Health Base op dit moment weet van de wijziging in de interactiebewaking in de G-standaard naar een MFB-structuur, is dat de implementatie van de softwarehuizen het verschil kan uitmaken. We zullen daarom de implementatie moeten afwachten om verschillen in de bewaking goed te kunnen beoordelen.

 

(1) Heringa M. Bewaking verbetert dankzij veel minder ‘loos alarm’. Pharmaceutisch Weekblad. (48) 02-12-2016
(2) https://www.knmp.nl/patientenzorg/medicatiebewaking/medisch-farmaceutische-beslisregels/mfbs-in-de-g-standaard
(3) https://www.knmp.nl/patientenzorg/medicatiebewaking/medisch-farmaceutische-beslisregels/toepassing-mfbs-in-zorginformatiesystemen

Delen via