Door Health Base op 05 november 2020
  • Pharmacom
  • GIP

Herziening rubriek reactievermogen en rijvaardigheid in de GIP

De rubriek reactievermogen en rijvaardigheid in de GIP is herzien. Het doel van de herziening was het verbeteren van de begrijpelijkheid en vindbaarheid van de informatie. Om dit te bereiken is de rubriek aangepast met een vernieuwde structuur en nieuwe formuleringen. 

De vernieuwingen staan vanaf 1 november in de GIP bij de ATC-klasse N – geneesmiddelen met invloed op het centraal zenuwstelsel. Meer geneesmiddelgroepen volgen volgende maand.

Wat is er verbeterd?

Lisse Commandeur, apotheker bij Health Base, vertelt: “Er zijn zowel structurele als tekstuele wijzigingen in de rubriek aangebracht. Zo is er een inleiding geformuleerd waarin wordt uitgelegd wat reactievermogen inhoudt, wat het betreffende medicijn voor invloed heeft op het reactievermogen en in welke situaties de patiënt hiermee rekening moet houden. Daarnaast wordt het daadwerkelijke rij-advies nu weergegeven onder een subkop, namelijk ‘rijden met dit medicijn’. De rij-adviezen zijn opnieuw geformuleerd voor een betere begrijpelijkheid. Ten slotte is het advies over alcohol uit de rubriek verdwenen en verplaatst naar de rubriek ‘het gebruik’ om de vindbaarheid van deze informatie te verhogen."

Vervolgstappen

Binnenkort wordt de vindbaarheid en begrijpelijkheid in de praktijk getest. Daarnaast wordt ook de uitgiftebegeleiding rondom reactievermogen en rijvaardigheid herzien.

Lisse is in het voorjaar als stagiair aan de slag gegaan met de informatievoorziening van geneesmiddelen die invloed hebben op het reactievermogen en de rijvaardigheid. Ze heeft uitgezocht hoe patiënten informatie hierover beoordelen en bekeken hoe we de informatie in onze content kunnen optimaliseren. Na haar stage is Lisse in dienst gekomen bij Health Base en heeft ze de herziening verder kunnen uitwerken.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via