Door Health Base op 05 november 2020
  • Health Base

Nieuwe adviezen geneesmiddelen bij levercirrose

Erasmus MC en Stichting Health Base ontwikkelen nieuwe adviezen voor geneesmiddelen bij levercirrose. Publicatie helpt artsen om deze adviezen beter toe te passen.

De afgelopen jaren heeft Stichting Health Base (SHB) adviezen opgesteld over het veilig gebruik van geneesmiddelen bij mensen met levercirrose. Dit heeft geleid tot een website waarop de adviezen te vinden zijn (www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl) en de opname van de adviezen in de beslisondersteuning. Rianne Weersink heeft deze adviezen ontwikkeld en draagt de werkzaamheden over aan Ina Barzel, apotheker in het Erasmus MC. Om artsen te helpen om geneesmiddelen veilig voor te schrijven, bespreekt Weersink de farmacologie bij levercirrose in een artikel voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Samenwerking Erasmus MC en Stichting Health Base

Met het aanstellen van Barzel verzorgen de ziekenhuisapotheek en de afdeling hepatologie van het Erasmus MC samen met Stichting Health Base de doorontwikkeling van kennis over geneesmiddelen bij levercirrose. Het onderzoek van Weersink heeft laten zien dat het beoordelen van groepen geneesmiddelen belangrijk is en adviezen oplevert die meerwaarde hebben voor de klinische praktijk. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ook de komende periode nieuwe adviezen kunnen worden opgesteld en toegepast in de beslisondersteuning, en dat de adviezen over bestaande geneesmiddelengroepen kunnen worden onderhouden. Het expertpanel geneesmiddelen bij levercirrose blijft actief betrokken bij de beoordeling.

Onderhoud bestaande adviezen: beoordelen nieuwe studies bij statines

Er wordt de laatste jaren meer onderzoek gedaan naar geneesmiddelen bij mensen met cirrose. Hierdoor komt steeds meer kennis beschikbaar om goede adviezen te geven. De statines vormen een groep geneesmiddelen die in het verleden beoordeeld is, en waar de afgelopen jaren nieuw onderzoek naar gedaan is bij mensen met (ernstige) levercirrose. Deze groep middelen zal op advies van het expertpanel dit jaar opnieuw beoordeeld worden. We verwachten de adviezen eind dit jaar te kunnen toepassen in de geneesmiddelendatabases.

Nieuwe groepen geneesmiddelen: antipsychotica en DOACs

Nieuwe groepen die zullen worden beoordeeld zijn de atypische antipsychotica en de DOACs. Met de evaluatie van de atypische antipsychotica zijn de meeste psychofarmaca onderzocht. Ook de DOACs worden steeds meer gebruikt, ook door mensen met cirrose. Beiden groepen middelen zullen worden beoordeeld met de ontwikkelde methode waarbij de gegevens uit de (recente) literatuur worden gecombineerd met de kennis en ervaring van het expertpanel levercirrose.  

Verdere implementatie door publicatie in NTvG

Een publicatie over valkuilen bij het voorschrijven van geneesmiddelen bij levercirrose in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde wijst artsen op de kennis die ontwikkeld is gedurende het project geneesmiddelen bij levercirrose. Dit artikel bespreekt de farmacologie van geneesmiddelen bij levercirrose en illustreert veilig voorschrijven aan de hand van vijf valkuilen. Het artikel zorgt ervoor dat artsen beter op de hoogte zijn van de huidige kennis over veilig voorschrijven bij cirrose, en dat de adviezen zo beter gebruikt kunnen worden in de praktijk.

>>Lees het volledige artikel "Veilig voorschrijven bij levercirrose: 5 misvattingen" in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.  

 

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via