Door Health Base op 01 december 2020
  • Pharmacom
  • GIP

Aanpassing gebruiksadvies azelastine/fluticason neusspray

Het gebruiksadvies voor het schudden van azelastine/fluticason neusspray (Dymista®) is aangepast per 1 december. Op het etiket staat nu “Schudden voor gebruik”, in plaats van “Schud hard voor gebruik.” In de GIP staat uitgelegd dat het product zachtjes moet worden geschud door het flesje afwisselend rechtop en ondersteboven te houden.

In navolging van de Long Alliantie Nederland (LAN) stond sinds november 2019 op het etiket en in de GIP dat de spray hard geschud moest worden. Dit advies gold voor alle corticosteroïdneussprays. Door hard te schudden krijg je een goede homogene verdeling van de suspensie in de neusspray. De fabrikant van Dymista® adviseert echter om de spray zachtjes te schudden. De reden hiervan is dat het product hulpstoffen bevat waardoor het beter mengt. Bij te hard schudden kan schuimvorming ontstaan.

Meldingen

Omdat het advies op het etiket en in de GIP anders was dan het advies van de fabrikant, ontvingen wij hierover verschillende meldingen. Deze meldingen zijn ook aangekaart bij de LAN. In overleg met de Redactiecommissie Patiënteninformatie is besloten om het advies op het etiket en in de GIP aan te passen aan het advies van de fabrikant. Ook de LAN heeft inmiddels besloten om het neussprayprotocol aan te passen en hierin een uitzondering voor de Dymista® op te nemen.

  • Ellen Davidse Apotheker
  • Daphne Ensink Apotheker
  • Plonja Gudde Apotheker
  • Channah de Haas Apotheker
  • Gerrianne Mensink Apotheker
  • Mila Tjoa Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht?

Neem contact op
Delen via