Door Health Base op 01 december 2020
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom

Aanpassing naam nifedipine

Per 1 december is er aanvullende taxe-informatie toegevoegd aan verschillende producten van nifedipine om bij omzetting naamsverwisseling te voorkomen.

In 2019 ontving het Portaal voor Patiëntveiligheid diverse meldingen (n=9) betreffende het foutief omzetten in de apotheek van nifedipine retard 30 mg tabletten MGA naar nifedipine retard 10 mg tabletten (zonder de toevoeging MGA). Na overleg met de Redactiecommissie Medicatiebewaking is besloten om bij deze preparaten extra taxe-informatie op te nemen.

Bij nifedipine retard tabletten is per 1 december de meest voorkomende doseerfrequentie van  ‘2 keer per dag’ als toevoeging opgenomen. Bij nifedipine retard tabletten MGA zal dit ‘1 keer per dag’ zijn. Deze toevoeging is in Pharmacom zichtbaar tijdens het aanschrijven in het zoekscherm en in het ‘Geneesmiddel’ blok.

Figuur 1: Zoekscherm met toevoeging in Vrije informatie prescriptieproduct

Figuur 2: Toevoeging van extra taxe-informatie in Geneesmiddelblok

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via