Door Health Base op 22 december 2020
  • Medicatiebewaking

Contra-indicatie 9 vanaf januari niet meer vast te leggen

Contra-indicatie (CI) 9 (diabetes zonder insulinegebruik) is vanaf 1 januari 2021 niet meer vast te leggen. Zowel diabetes zonder insulinegebruik als diabetes met insulinegebruik worden dan via CI 6 (diabetes mellitus) vastgelegd. Dus onafhankelijk van het insulinegebruik.

CI 6 heeft nu namelijk beslissingsondersteunende schermteksten (BOS-teksten) die gelden voor patiënten met én zonder insulinegebruik. CI 6 is daarom per 1 januari ook gewijzigd van naam. Voorheen heette deze CI ‘diabetes met insulinegebruik’, dit is aangepast naar ‘diabetes mellitus’.

Bestaande CI 9 registraties die al eerder waren vastgelegd, geven nog signalen tot de definitieve conversie. Naar de laatste verwachting van PharmaPartners vindt deze conversie medio 2021 plaats. U wordt nog geïnformeerd over het precieze moment. Door de conversie worden alle registraties in patiëntendossiers op CI 9 overgezet naar CI 6. Daarna loopt de gehele bewaking van CI diabetes via CI 6. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.

Voor meer informatie zie het uitgebreide nieuwsbericht hierover.

 

 

 

 

 

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via