Door Health Base op 30 november 2020
  • Medicatiebewaking
  • Pharmacom
  • Medicom

Interacties edoxaban en P-gp-remmers en –inductoren aangepast

Per 1 december is de achtergrondtekst en afhandeling bij de interactie edoxaban met P-gp-remmers aangepast (IA 807). Daarnaast is de achtergrondtekst van de interactie edoxaban met P-gp–inductoren uitgebreid (IA 808).

Bij de interactie tussen edoxaban en P-gp-remmers moet in alle gevallen een afweging worden gemaakt tussen enerzijds een verhoogd bloedingsrisico bij een verhoogde blootstelling en risico op een verminderde effectiviteit en dus ischemische beroerte/ embolie anderzijds. De achtergrondtekst van deze interactie is uitgebreid om aanvullende informatie te geven die kan helpen bij het maken van deze afweging.

De afhandeling bij de interactie tussen edoxaban en de matige P-gp-remmers amiodaron en verapamil is aangepast. Bij amiodaron en verapamil wordt er bij de aanwezigheid van één of meer risicofactoren (gewicht lager dan 60 kg of een verminderde nierfunctie) een dosisreductie geadviseerd. Bij afwezigheid van een risicofactor wordt geadviseerd om de patiënt te attenderen op een verhoogde bloedingsneiging en de bijbehorende symptomen.

Het advies bij de overige P-gp-remmers blijft ongewijzigd. Kort samengevat houdt dit advies in om de combinatie met edoxaban te vermijden ondanks de voorgestelde dosisreductie door de fabrikant om te compenseren, omdat er onvoldoende klinische data zijn die ondersteunen dat er door dosisreductie nog steeds voldoende effectiviteit behaald wordt.

De achtergrondtekst bij de interactie tussen edoxaban en P-gp-inductoren is ter verduidelijking uitgebreid. Het advies bij de interactie blijft om de combinatie waar mogelijk te vermijden.

  • Sander Borgsteede Manager Onderzoek en Wetenschap
  • Suzanne de Klerk apotheker
  • Marleen Olthoff Apotheker
  • Kim Loan van Donselaar Apotheker

Heeft u een vraag over dit bericht? 

Neem contact op
Delen via